ANALIZENASLOVNA

Ko je kriv za Pazarić? Smijenjeni direktor, prethodne uprave ili Vlada FBiH koja godinama ćuti?

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalide djece i omladine Pazarić

Vlada FBiH smijenila direktora Zavoda Pazarić Redžepa Salića koji je prije nekoliko mjeseci ukazao na brojne nepravilnosti. Ista ta Vlada je u septembru zaključila da ne prihvata stavove Salića, kada je pričao kako su nezakonito trošena sredstva Zavoda i zakidani štićenici Zavoda.

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalide djece i omladine Pazarić
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalide djece i omladine Pazarić

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela je odluku o smjeni direktora te Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda Pazarić.

Ova odluka uslijedila je nakon velikog pritiska javnosti i jučerašnjih protesta poslije objavljivanja spornih fotografija na kojima se vidi da su štićenici Zavoda, djeca vezana za krevete i radijatore.

Ministri su razmatrali nekoliko nekoliko zaključaka o stanju u Zavodu Pazarić, među kojima je vanredni nadzor o stanju u toj ustanovi, inspekcijski nadzor Porzene uprave, stručni nadzor o zbrinjavanju te zaključci o poduzetim mjerama.

Na kraju je jedan od zaključaka smjena kompletne uprave Zavoda Pazarić, na čelu sa direktorom Redžepom Salićem (SBB). Smijenjen je i Upravni odbor Zavoda kojeg čini pet članova i to: Janja Milinković (predsjednica), Anes Kaleta, Saida Kastrat, Džana Kilić i Enisa Hodžić.

Takođe, smijenjeni su i članovi Nadzornog odbora, a to su: Dalila Efendić (predsjednica), Mevlida Bandić, i Ivana Bago.

Skoro istovremeno, Tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu i nadležna inspekcija ušli su u Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Vlada FBiH prije u septembru osudila Salićevu priču o kriminalu

Međutim, Vlada FBiH nije reagovala kada je Redžep Salić još 11. septembra ove godine pred Parlamentom FBiH otkrio šokantne detalje o poslovanju i načinu života djece koja su smještena u ovu instituciju.

Podsjećamo Salić je tada pričao o kriminalnim radnjama prethodne Uprave Zavoda Pazarić, a Vlada FBiH koja je 17. oktobra na sjednici zaključila da ne prihvata stavove direktora Salića.

“Na osnovu činjenica iz izvještaja Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike, Vlada FBiH nije prihvatila navode prema kojima je korisnicima Zavoda u Pazariću ugroženo zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba. O tome svjedoče izvještaji nadležnih institucija, ali i činjenica da zakonski staratelji korisnika Zavoda nisu raskinuli niti jedan ugovor zbog takvih navoda. Vlada je, ujedno, pozvala direktora i Upravni odbor Zavoda u Pazariću da rade poslove koje su u okviru njihovih zakonskih nadležnosti”, navodeno je u tadašnjem saopštenju Vlade FBiH.

Podsjećamo, Salić je pred zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH rekao da je zatekao negativno poslovanje.

Redžep Salić, smijenjeni direktor Zavoda Pazarić
Redžep Salić, smijenjeni direktor Zavoda Pazarić

“Direktor koji je bio tu deset godina nije vodio računa apsolutno nikakvog. Nikakva kontrola nije bila ni od Ministarstva, niti od Vlade. Uputio sam tužbu FUP-u i SIPA-i; do današnjeg dana niko nije došao. Ogroman je kriminal u Zavodu u Pazariću”, istakao je.

Pozvao je zastupnike da svim svojim sredstvima pozovu FUP, SIPA-u i Tužilaštvo da dođu i vide kriminal.

“Od trgovine kurbanima, da ne pričam o ostalim stvarima. Preko milion maraka ima tužba samo za kurbane. Nadzorni odbor košta Zavod 420,000 maraka i ja vas molim da skinete tu kategoriju sa naših leđa”, kazao je.

Salić nakon ovog istupa nije dobio podršku nadležnih organa, a prije izvjesnog vremena je rekao da se stanje u Zavodu nažalost ne popravlja, i tvrdio da opstrukcije dolaze od federalnog ministra rada I socijalne politike Veska Drljače.

Izvještaj Federalne inspekcije

Mediji su prije 20-ak dana objavili izvještaja Federalne inspekcije, u kojem se navode brojne malverzacije i nezakonito trošenje novca Zavoda, a navodeni su brojni primjeri kako je građevinski materijal koji je kupljen novcem ove institucije završavao u privatnim stanovima, kućama i vikendicama zaposlenika.

U izvještaju inspekcije navoodi se da je novac Zavoda trošen za izradu namještaja po mjeri koji je takođe završavao na adresama određenih uposlenika. Štaviše, određeni zaposlenici su bili primoravani da zajedno sa stićenicima izvode teške građevinske radove u privatnim stambenim objektima visokorangiranih zaposlenika Zavoda u Pazariću.

Tako su inspektori zaključili da su “Svi radovi navedeni u Ugovoru za izvođenje naknadnih radova saniranja pojave kretanja tla i odvodnje podzemnih voda u Odjeljenju Ramići 2 neosnovano fakturisani”.

Kurbansko meso

U pomenutom izvještaju se navodi da su brojna dugovanja koja potražuje Zavod, među njima su i na za prodaju kurbanskog mesa, koje su Zavodu donirali građani BiH. Zavod je bio primoran prodati to meso zbog nemogućnosti da ga skladišti na odgovarajući način.

Kako se navodi u izvještaju, inspektori su utvrdili postojanje duga i to:

1 – Kompanija “RDA Company” d.o.o Tuzla dužna je 49.276,30 KM, a tužba je pokrenuta 12.11.2012. godine.

2 – Društvo za proizvodnju, usluge, unutrašnju i vanjsku trgovinu “Brajlović” dužno je 102.330,96 KM, a tužba je pokrenuta 15.11.2017. godine.

3 – Oruč Vahidin, vlasnik TR Mesnica “Dino” iz Tarčina dužan je 7.671,50 KM, a tužba je pokrenuta 29.11.2016. godine.

4 – Sušionica mesa “Sušac” iz Mostara dužna je 12.184,19 KM, a tužba je pokrenuta 1.10.2010. godine.

Dodaje se da je u postupku kontrole utvrđeno da je JU Zavod Pazarić, za period kontrole 2014-2018. godina, samo sa pravnim licima Brajlović d.o.o. i Vimes d.o.o. zaključivao Ugovor o prodaji kurbanskog mesa, u svrhu kompenzacije za druge potrepštine široke upotrebe po zahtjevima Zavoda.

“Medutim, JU Zavod Pazarić je prije perioda kontrole vršio prodaju kurbanskog mesa na ovaj način. Na dan kontrole utvrđeno je postoje potraživanja od kupaca kurbanskog mesa koji još uvijek nisu izmirili svoje obaveze, s tim da je Brajlović d.o.o. u stečaju”, zaključeno je.

Građevinski radovi

Inspektorima je u toku kontrole dostavljen nalaz i mišljenje vještaka građevinske struke koji je angažovan od v. d. direktorice Zavoda Senade Muharemović i to za vještačenje radova koji su izvedeni na objektu “Centar za osposobljavanje” (nezavršena nadogradnja na stambeni objekat u Zavodu koja ja dovela do prokišnjavanja prostorija u kojima borave djeca op. a.).

Zavod Pazarić
Zavod Pazarić

Naime vještak konstantuje da su da su ugovoreni radovi izmjereni prema količinama i cijenama iznose 106.399,98 KM, te da je tokom radova na postojećem objektu nanesena šteta u iznosu od 12.952,62 KM.

“Nadalje je konstantovano da je izvođač radova fakturisao i Nadzor ovjerio, a investitor isplatio iznos od 250.000,01 KM sa PDV-om, a radovi izvedeni prema izmjerenim količinama i ugovorenim jediničnim cijenama u iznosu od 106.399,98 KM sa PDV-om.

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je kontrolisani porezni obveznik (Zavod Pazarić op. a.) izvođaču radova MS Gradnja d.o.o. Hadžići platio 143.600,03 KM više novca, nego što je stvarno izvršeno radova na objektu ‘Centar za osposobljavanje’”, navodi se u izvještaju inspektora.

Dodaje se da na osnovu izjave direktora kompanije MS Gradnja d.o.o. Hadžići razlika do 143.600,03 KM vrijedsnosti materijala dostavljen lično na privatne adrese direktora JU Zavod Pazarić Jasmina Ćerimagića, te Anela Kalete, inače šefa pravne službe u Zavodu Pazarić.

Izjavu direktor MS Gradnja d.o.o. Hadžići dao je 24.10.2019 godine, a izjavu prenosimo u cjelosti:

“Ja Mujak Salko, vlasnik i direktor firme MS Gradnja pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da sam imao dogovor sa bivšim direktorom Zavoda, gosp. Jasminom Ćerimagićem i pravnikom u Zavodu Pazarić Anelom Kaletom, odnosno da sam uvjetovan, na način da bih dobio posao, odnosno prošao na tenderu, morao sam obećati da ću odmah po zaključenju ugovora o izvodenju radova sa Zavodom Pazarić, posebno se odnosi na objekat ‘Centar’ izvoditi radove na njihovim privatnim stambenim objektima i to na kući Anela Kalete u Žunovnici i na kući Jasmina Ćerimagića na Prljavom Brdu u Lukavici. Ukupan iznos koji je potrošen na njihove kuće iznosi 140.000,00 KM. O izvođenju radova na njihovim objektima dogovarao sam sa njima, na način kad ću poslati svoje ljude da izvode radove, te kad ću kupiti i poslati određeni materijal. S obzirom da ja raspolažem novcem firme, u zavisnosti kako sredstava sam imao, tako sam kupovao materijal. Zbog svih tih odnosa, ja, odnosno moja firma nije imala gotovo nikakve zarade tokom izvođenja radova na objektima u Zavodu Pazarić”.

Zaposlenik JU Zavod Pazarić Rešad Kolar takođe dao je izjavu koja glasi: “Da sam u slobodno vrijeme i u vrijeme godišnjeg odmora na poziv direktora Jasmina Ćerimagića obavljao poslove moleraja u privatnim objektima. Objekti su se nalazili na slijedećim lokacijama:

– Stan na Grbavici – Novo Sarajevo
– Stan na Ciglanama – Centar Sarajevo
– Kuća u Lukavici

Prilikom dolaska na pomenute adrese čekao me materijal za ugradnju”.

A sličnu izjavu dao je i uposlenik Fadil Kolar.

Između ostalog u postupku kontrole, inspektori su utvrdili da je JU Zavod Pazarič izvršio isplatu kompaniji MS Gradnja i Build d.o.o. Hadžići po osnovu naprijed navedenih ugovora u iznosu od 540.337,01 KM iako je stvama vrijednost izvedenih radova 324.295,65 KM.

“S obzirom da je sve ugovore o izvođenju radova i isplate odobrio direktor JU Zavod Pazarić Jasmin Ćerimagić, razlika izvedenih i plaćenih radova u iznosu 216.041,35 KM smatra se korišću odgovornog lica”, zaključili su inspektori.

Takođe, jedan od zaposlenika na poziciji stolara inspektorima je ispričao da je “po nalogu šefa Ramić Izeta išao na Grbavicu u direktorov stan, gdje je obavljao poslove rušenja zidova, keramike, stolarije, parketa i odvoženja šute.

“Ove navedene radove sam obavljao u toku radnog vremena. lšao sam službenim vozilom, odvozio štićenike u ispomoć”, navodi se u izjavi zaposlenika Zavoda.

Izrada namještaja

Dalje inspektori navode da je u postupku kontrole, a u razgovoru sa zaposlenicima raspoređenim na radno mjesto kućnog majstora — stolara utvrđeno da su ti majstori u svoje radno vrijeme od materijala u vlasništvu Zavoda vršili izradu namještaja za privatne objekte određenih zaposlenika.

“Radim na radnom mjestu stolar – kućni majstor. Tokom svog rada u Zavodu napravio sam:

– Dva (2) bračna i 1 samac sa ladicom krevet i dvije (2) natkasne koji su isporučeni Hećo Suadu.
– Dva (2) samca kreveta za Korjenić Zijada, te su dva (2) madraca iz Zavoda odvezena.
– Dva (2) kreveta samca za Ramić Izeta
– Jedan (1) bračni krevet za Muharemović Senada
– Dva (2) samca kreveta za Ćerimagić Jasmina,
– Jedan (1) bračni krevet za Rešad Kolar.

Sav namještaj je pravIjen od resursa Zavoda u toku radnog vremena”, navodi se u izjavi troje stolara Zavoda u Pazariću.

Centralno grijanje

U dijelu koji se odnosi na ulaganja u centralno grijanje u Zavodu Pazarić, inspektori su utvdili da je radove izvršilo pravno Iice BH Tehnika d.o.o. Hadžići.

“Po pitanju izvedenih radova u JU Zavod Pazarić, direktor pravnog lica BH Tehnika d.o.o. Hadžići Benjamin Hrnjić je dao izjavu 31. oktobra 2019. godine koja glasi:

Ja, Benjamin Hrnjić, direktor firme BH Tehnika d.o.o, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, a po pitanju izvođenja radova na JU Zavod Pazarić, izjavljujem da je firma BH Tehnika d.o.o. jedan dio ugovorenih radova izvela na objektima JU Zavod Pazarić i drugi dio radova je obavljen na privatnom objektu koji je u vlasništvu direktora JU Zavoda Pazarić Jasmina Ćerimagića. Objekat se nalazi na lokaciji Prljavo Brdo — lstočno Sarajevo. Na navedenoj lokaciji razvodio sam grijanje po uputama direktora Jasmina Ćerimagića. Za izvršene navedene radove direktor Jasmin nije izvršio plaćanje iz vlastitih sredstava, već smo iste kompenzirali kroz izvedene radove na objektima JU Zavod Pazarić. O tačnom iznosu nismo vodili evidenciju, a cjelokupni iznos je fakturisan JU Zavod Pazarić’, navodi se u izvještaju inspektora.

U postupku kontrole, inspektori su utvrdili da je JU Zavod Pazarić izvršio isplatu BH Tehnika d.o.o. Hadžići po osnovu naprijed navedenog ugovora u iznosu od 91.728,00 KM iako je stvarna vrijednost izvedenih radova 63.020,84 KM.

“Na osnovu vještačenja stručnjaka građevinske struke Derviša Haskovića, inspektori su konstatovali da fakturisani i plaćeni radovi nisu izvršeni u prostorijama i na objektima u vlasništvu JU Zavod Pazarić. S obzirom da je sve ugovore o izvođenju radova i isplate odobrio direktor JU Zavod Pazarić Jasmin Ćerimagić razlika izvedenih i plaćenih radova u iznosu 28.707,16 KM smatra se korišću odgovornog lica u JU Zavod Pazarić”, navodi se u izvještaju.

Radnice ‘Pazarića’ prije 10 godina prve progovorile o mukama u kojim žive štićenici, a nakon toga kažnjene!

Da situacija u Pazariću nije od juče dokazuje i novinarka Nerminka Emrić, koja je prije 10 godina radila jniz priča za Federalnu televiziju o stanju u Zavodu Pazarić, ali reakcije u javnosti su bile blage, gotovo nikakve.

Tada su hrabro pred kameru stale uposlenice Zavoda i tražile pomoć. Direktno su prozvale direktoricu Zarfu Dupovac, a poslije i direktora Jasmina Ćerimagica. Svjedočile su kako se određeni krugovi ljudi bogate na račun štićenika i te djece, kako se od usta štićenika i te djece uzima, kako su štićenici i ta djeca u užasnim uslovima, molile su i tražile pomoć. Niko, ali baš niko nije reagovao. Desilo se suprotno. Uposlenice koje su meni stale pred kameru su kažnjene. Žao mi je tih žena, nisu one krive, prve su progovorile o užasu koji se dole događa. Sve smo ih raskrinkali, a na kraju su one platile cijenu istine- kažnjene su smanjenjem plaća i zaprijećeno im je. Nakon toga, meni je bilo zabranjeno da priđem Zavodu – prisjeća se za Faktor Nerminka Emrić.

Otišla sam i korak dalje, nastavlja ona, pa sam locirala u ministarstvima odgovorne osobe.

-Tada u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku pomoćnika ministra Dobricu Jonjića i sekretara Fehima Bekana. Međutim, i nakon toga opet jedno veliko ništa. Jedna od mojih posljednjih priča na FTV je nazvana “Bekanova mreža” u kojoj tačno lociram osobe koje su direktno bile umiješane i znale u svakom zavodu šta se dešava i kakvo je stanje.  I poslije te priče opet jedno veliko ništa.  Ustvari nije baš ništa, ja sam nadrljala. Tužio me je Fehim Bekan i nažalost sud je presudio u njegovu korist. Sada kada su direktor Redžep Salić, a nakon toga i federalna zastupnica, otkrili šta se dole sve događalo, moje priče od prije 10 godina pokazale su se istinitim. Napokon na površinu izlazi istina. Zavod Pazarić je samo vrh ledenog brijega – poručuje Emrić.

Ombudsmeni se oglasili povodom situacije u Zavodu Pazarić

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine oglasili su se povodom objavljivanja uznemirujućih fotografija na kojima su prikazani korisnici usluga Javne ustanove Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Fotografija štićenika Zavoda u Pazariću
Fotografija štićenika Zavoda u Pazariću

Ovim putem su istakli slijedeće:

Dana 21.11.2019. godine Ombudsmeni Bosne i Hercegovine Nives Jukić i dr. Jasminka Džumhur, pomoćnica Ombudsmena Irma Hažiavdić i stručna savjetnica Alma Mehonić Kišić, posjetile su Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, u cilju sagledavanja relevantnih činjenica.

Prilikom posjete, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su od direktora informisani da nadležni inspekcijski organi okončavaju postupke vršenja nadzora nad radom ove ustanove, kao i da je za dan 4. decembar 2019. godine zakazana tematska sjednica Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

S obzirom na navedeno, a u cilju zaštite najboljeg interesa djeteta, kao i digniteta zaposlenika Zavoda, Ombudsmeni na medijske upite koji se odnose na stanje u Zavodu Pazarić, u ovom momentu ne mogu odgovarati, sve do okončanja konkretnih postupaka i utvrđivanja svih relevantnih činjenica od nadležnih organa.

Podsjećaju da su Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine u 2018. godine sačinili Specijalni izvještaj o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u Bosni i Hercegovini i tom prilikom obišli sve ustanove socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini i ustanove u kojima su hospitalizovana lica s mentalnim poremećajima (uključujući i Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić), razgovarano je s rukovodstvom ustanova i bolnica, sa korisnicima i pacijentima, a svi utisci i utvrđene činjenice su detaljno opisane u Specijalnom izvještaju. U navedenom dokumentu su nadležnim organima i ustanovama upućene konkretne preporuke, u skladu s osnovnim principima predviđenim međunarodnim standardima, a sve s ciljem osiguranja unapređenja položaja ove kategorije lica. Detaljan pregled svih preporuka se nalazi na sljedećem linku: 

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su u Specijalnom izvještaju ukazali na određene zabrinutosti, a koje zbog stepena njihovog utjecaja na kvalitet funkcioniranja ustanova, trebaju biti urgentno predmetom razmatranja nadležnih tijela.

Imajući u vidu navedeno, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine i dalje stoje kod nalaza iznesenih u Specijalnom izvještaju, koji ujedno predstavljaju i stav Ombudsmena Bosne i Hercegovine, a tiču se stanja i problema sa kojima se susreće Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, navodi se u saopštenju.

gerila.info

Comment here