NOVOSTI

Od februara 2018. svi su znali kako žive djeca u Pazariću!

Od februara 2018. godine za uslove u kojima žive štićenici u Pazariću znali su svi - Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, Parlament Federacije BiH, Vlada Federacije, Narodna skupština Republike Srpske, Ombudsmeni BiH, ministri i premijeri. Niko nije reagirao... Šta se dešavalo u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, ko je vezao djecu, kada i koliko dugo, trebalo bi vrlo lako utvrditi jer Zavod Pazarić, po riječima bivšeg direktora, upravo zbog ovakvih sl

Vidi sve vijesti