DRUŠTVOEKONOMIJANASLOVNA

Ekonomska logika vlasti RS: Racionalizacija = povećanje plata

Ekonomska logika vlasti RS: Racionalizacija = povećanje plata

U samo dva dana od vlasti Republike Srpske su došle dvije inicijative koje jedna drugu pobijaju. Prva je najavljeno povećanje plata u visokom obrazovanju, a druga predstojeća reforma visokog obrazovanja koja će, između ostalog, podrazumijevati i racionalizaciju. Dakle, s jedne strane imamo najavljeno povećanje plata, a s druge racionalizaciju, dvije nespojive kategorije.

Predstavnici Sindikata obrazovanja, nauke i kulture i Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske na konferenciji za novinare. FOTO: srna.rs.

Prvo je u utorak ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS Srđan Rajčević razgovarao sa predsjednikom Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS Draganom Gnjatićem o modelu koji bi trebalo da obezbijedi pravičnost pri skorom povećanju plata radnika u toj oblasti, a sve u skladu sa izjavom ministarke finansija RS Zore Vidović koja je najavila da će naredne godine biti povećane plate u Republici Srpskoj.

Navedeno je da su analize Ministarstva finansija RS pri izradi okvira novog Budžeta potvrdile da ima prostora za uvećanje plata. U ovom času nije poznato koliko će ono iznositi i na koji način će veći budžet za plate biti raspodijeljen.

Dodatna sredstva za budžet, prema riječima ministarke finansija, neće biti obezbijeđena povećanjem PDV-a jer povećanja te poreske stope u dogledno vrijeme neće biti. Јedan od izvora moglo bi biti izmirenje duga koji Federacija BiH ima prema RS na osnovu raspodjele indirektnih poreza.

Okviran model izvjesnog povećanja plata određen je i u oblasti visokog obrazovanja i poboljšanja studentskog standarda, što je definisano na prvom u najavljenom nizu sastanaka resornog ministra Srđana Rajčevića i predsjednika Granskog sindikata Dragana Gnjatića, koji bi nova rješenja trebalo da usaglase do 1. januara.

Ne dolazi do povećanja cijene rada nego izmjene platnih koeficijenata i oni će se kretati u progresivnom smislu da će oni sa najnižim primanjima dobiti najveće povećanje, a oni sa najvećim manje povećanje.

Tako je trijumfalno u utorak najavljeno povećanje plata u visokom obrazovanju, dok bi već naredni dan, u srijedu, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS Srđan Rajčević u Istočnom Sarajevu izjavio da će se koncept reforme visokog obrazovanja zasnivati na tri principa – internacionalizacija, modernizacija i racionalizacija.

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević, direktor Studentskog centra u Istočnom Sarajevu Aleksandra Bjelica i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić u obilasku Studentskog centra u Istočnom Sarajevu. FOTO: srna.rs.

Podsjećajući da je Prednacrt zakona o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj dostavljen zainteresovanim stranama, Rajčević je ocijenio da je riječ o dobrim rješenjima koja su usaglašena sa praksom u regionu, kao i najboljim evropskim standardima.

Rajčević je izrazio nadu da će putem novih zakona i obezbjeđivanja kvaliteta biti stvorene dobre pravne pretpostavke za cjelokupnu reformu.

Ispred nas je još dosta posla – potrebno je da u operativnim mogućnostima stvorimo što bolji ambijent kako bi naše nastavno osoblje steklo veću međunarodnu vidljivost i kako bismo došli do što višeg kvaliteta u nastavi i mogli da se poredimo sa regionom, a nakon toga i sa Evropom.

Dakle, vlast prvo najavljuje povećanje plata u oblasti visokog obrazovanja, pa onda racionalizaciju, samo nije jasno koju će “magičnu formulu” upotrijebiti da te dvije kategorije stavi “pod isti krov”.

Podsjetimo se, racionalizacija podrazumijeva organizaciju djelatnosti kojom se snižavaju troškovi u cilju povećanja kvaliteta proizvodnje ili usluga na osnovu najcjelishodnijih metoda i načina rada. Drugim riječima, kako bi došlo do najavljenog poboljšanja kvaliteta i efikasnosti, visokoškolske ustanove bi morale uz minimalne troškove vremena, materijala i radne snage postići najveći mogući učinak, odnosno, da pokušaju da ostvare što bolje rezultate racionalnim trošenjem i efikasnim usmjeravanjem radne snage.

Ukoliko dođe do najavljenog povećanja plata u visokom obrazovanju, nije jasno kako će se uz minimalne troškove postići najveći mogući učinak? Takođe, ne čini li nam se da je najavljeno povećanje plata nagrada za loše rezultate, za smanjenje broja studenata, za zanemarivanje akademske čestitosti, za neprepoznatljivost na međunarodnoj akademskoj sceni?

Visokom obrazovanju u RS je prije potrebna ona druga inicijativa koja podrazumijeva, prije svega, racionalizaciju, ali i internacionalizaciju i modernizaciju. Međutim, uzevši u obzir da vlastima u RS nije strano nagrađivanje za nerad, vjerovatnija je opcija da će se povećati plate nego što će se poboljšati kvalitet rada u oblasti visokog obrazovanja.

Comment here