Uncategorized

Za sada bez pomoći radnicima u prosvjeti

Vlada Republike Srpske- Banjaluka- administrativni centar

Prosvjetni radnici u Republici Srpskoj za sada ne mogu očekivati jednokratnu pomoć u iznosu od 1000 maraka koliko je obećano njihovim kolegama sa budžeta koji rade u policiji, civilnoj zaštiti, komunalnoj policiji i zdravstvu Republike Srpske. Ministar prosvjete Natalija Trivić pojasnila je da se mjera jednokratne pomoći odnosi samo na one zaposlene koji su radili u otežanim uslovima i pod rizikom od oboljevanja od COVID-a 19.

“Mi u tom kontekstu na Vladi nismo razmišljali na takav način iz razloga što Vi znate da se redovna nastava ne odvija u školskim objektima, da se nastava odvija radom od kuće odnosno nastava na daljinu a posebna pomoć koja se definiše jeste za one koji su radili u otežanim i zaista kriznim situacijama u smislu samog dodira sa onima u procesu rada koji su bili ili oboljeli od virusa korona ili su bili izloženi riziku od oboljevanja od ove bolesti.”– rekla je danas nakon sjednice Vlade ministar prosvjete Republike Srpske, Natalija Trivić.

Radnici iz privatnog sektora koji su u posljenjih mjesec dana pod naročitim udarom zbog situacije sa virusom korona a radi se uglavnom o radnicima u marketima za sada su prepušteni dobroj volji poslodavaca. Oni već mjesec dana rade pojačano, svakodnevno, pod maskama i sa rukavicama u stalnom kontaktu sa potencijalnim nosiocima Virusa korona.

GERILA info

Comment here