U Vladi uvijek ima mjesta

Ministarstvo za evropske integracije i ekonomsku saradnju Republike Srpske novom sistematizacijom ima 75 izvršilaca. Dvadeset više nego 2012. godine a

Read More