Univerziteti po mjeri stranke

Učiti, učiti i samo učiti… Mantra “druga Lenjina” o potrebi kontinuirane edukacije i razvoja svakog pojedinca živi već  jedan vijek. S tom mantrom koj

Više...