Istraživanje o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama – Najteže pristupiti informacijama o načinu potrošnje javnih sredstava

Iako je u RS i FBiH oko dvije trećine javnih organa dostavilo podatke o načinu utroška sredstva kao što su

Read more