EKONOMIJANOVOSTI

Zaduženja kao epidemija: Sve veći broj slučajeva, čak i Područna privredna komora Banjaluka nudi obveznice

Vlada Republike Srpske je na posljednjoj sjednici, održanoj 16.jula 2020.donijela odluku o novom zaduženju, putem 43. emisije obveznica. Vlada će se na ovaj način zadužiti za novih 25 miliona KM.

Vlada Republike Srpske

Odluka o ovom zaduženju je ekspresno, čak isti dan, objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske, a od 50 tačaka Dnevnog reda koji je bio planiran za ovu sjednicu, samo ova tačka je odmah i objavljena.

Da je vlastima u Republici Srpskoj stalo da se što prije zaduži, vidi se i po tome što je već sutradan, dakle u petak, 17.07. na sajtu Banjalučke berze, kao i u dnevnim novinama, objavljen Javni poziv za upis i uplatu četrdeset treće emisije obveznica Republike sSrpske javnom ponudom svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Broj emitovanih hartija od vrijednosti je 25.000 KM, nominalne pojedinačne vrijednosti od 1.000 KM.

U odluci se navodi da je kamatna stopa fiksna, s visinom 3% na godišnjem nivou, a period otplate je 5 godina, to jeste, datum dospijeća je 05.08.2025.godine.

Ono što još zaapada u oko, Vlada Republike Srpske je ovu Odluku o zaduženju stavila tek kao 17. tačku dnevnog reda,  a u saopštenju poslije sjednice Vlade, koje je kasnije dostavljeno medijima, ni jednom rječju nije spomenuta ova Odluka.

Zadužuju se i lokalne zajednice, Privredna komora…

Virus zaduživanja je pogodio i neke lokalne zajednice. Skupština grada Prijedora usvojila je na sjednici 14.jula odluke o dva kreditna zaduženja u ukupnom iznosu od oko 8,6 miliona KM, gdje je dugoročni kredit od 6,9 miliona KM namijenjen projektima infrastrukture, a kratkoročni od 1,7 miliona KM za privremeno finansiranje deficita.

Isti dan, 14.jula i Skupština grada Doboja usvojila je odluku o kreditnom zaduženju od 4.500.000 KM, a sredstva su namijenjena za kapitalne investicije.

Na tržište hartija od vrijednosti uvrštene su i obveznice Područne privredne komore Banjaluka, koja će se na ovaj način  zadužiti za 1,1 milion KM.

podrucna privredna komora Banjaluka

Broj emitovanih obveznica je 11.000 pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 KM.

„Sredstva prikupljena emisijom obveznica biće iskorištena za kupovinu i opremanje nepokretnosti u Ulici Branka Ćopića broj 6, u Banjoj Luci. Skupština Područne privredne komore Banja Luka je na sjednici održanoj dana 02.12.2019. godine donijela odluku o kupovini nepokretnosti broj: 01-391-2/19.Ukupni troškovi emitovanja obveznica i uvrštenja obveznica na Banjalučku berzu neće biti značajni. Procjenjujemo da ukupni troškovi neće premašiti 1,50% od ukupne nominalne vrijednosti ponuđenih obveznica“, naveli su iz Područne Privredne komore.

Kako je navedeno iz Privredne komore, vlasnici obveznica takođe imaju pravo na zatezne kamate u slučaju kašnjenja sa isplatom anuiteta, kao i pravo raspolaganja obveznicama, uklјučujući i uspostavlјanje založnog prava.

„Obveznice se emituju sa rokom dospijeća od 10 godina od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka uz nepromjenljivu kamatnu stopu od 3,50% na godišnjem nivou. Kamatna stopa se obračunava na neotplaćeni dio glavnice i isplaćuje se godišnje“.

Otplata obveznica vršiće se u jednakih godišnjim anuitetima anuiteta (10 anuiteta), u roku od 5 dana, a najkasnije 15 dana od dana dospijeća anuiteta.

Obveznice se emituju na 10 godina, te će se isplaćivati u jednakim godišnjim anuitetima (10 anuiteta) u roku od pet dana od dana dospijeća, a najkasnije petnaest dana od dana dospijeća anuiteta.

Gerila.info

Comment here