NOVOSTIPOLITIKA

Teslićki SDS tvrdi da je oštećen na izborima, CIK BiH nijem na dokaze! (FOTO)

FOTO: Gerila.info
FOTO: Gerila.info

Iako je od lokalnih izbora u BiH prošlo više od mjesec dana, i dalje se ne smiruju reakcije na konačne rezultate na pojedinim biračkim mjestima.

Iz teslićkog SDS-a tvrde da su na dva biračka mjesta oštećeni i da su, iako su na vrijeme i sa dokazima reagovali prema CIK BiH, reakcija je izostala.

Biračko mjesto Đulić, Teslić
Biračko mjesto Đulić, Teslić
Biračko mjesto Gornja Radnja, Teslić
Biračko mjesto Gornja Radnja, Teslić

Teslićki SDS je Centralnoj izbornoj komisiji BiH 7.12. ove godine podnio dva zahtjeva za ponovnom prebrojavanjem  glasačkih listića na dva biračka mjesta u izbornoj jedinici Teslić: 074B046 Gornja Radnja kao i 074B014A Đulić za Skupštinu opštine Teslić.

Iz SDS u Obrascu za podnošenje prigovora izbornim komisijama od 7.decembra su opisali povrede da preferencije za kandidate SDS nisu unesene na obrazac za zbirne rezultate iako postoje jasni dokazi da su kandidati imali glasove, kao i da kandidatima SDS Teslić nisu upisani glasovi.

Iz teslićkog SDS to su potkrijepili u vidu dokaza: obrazac za zbirne rezultate (većinski glas), pomoćni obrazac za preferencije i detaljan opis činjeničnog stanja, a što je potpisao Milan Kasapović, predsjednik Opštinskog odbora Teslić.

Obrazac za zbirne rezultate, 074B046 Gornja Radnja
Obrazac za zbirne rezultate, 074B046 Gornja Radnja,dokaz dostavljen CIK BiH od strane SDS Teslić
Pomoćni obrazac, dokaz dostavljen CIK BiH od strane SDS Teslić
Pomoćni obrazac, dokaz dostavljen CIK BiH od strane SDS Teslić

CIK BiH je već na 95.sjedinici 7.decembra donio odluku da odbaci Odluku SDS Teslić za ponovno prebrojavanje glasačkih listića u osnovnoj izbornoj jedinici Teslić na biračkom mjestu  074B046 Gornja Radnja za Skupštinu opštine Teslić, zbog toga što zahtjev nije bio potpisan od strane predsjednika stranke.

Ipak, ponovno brojanje na ovom biračkom mjestu je naređeno po službenoj dužnosti. Zahtjev za ponovno prebrojavanje na biračkom mjestu 074B014A Đulić je u potpunosti odbijen kao neosnovan.

Iz SDS tvrde da se objavljeni rezultati za biračko mjesto Đulić na zvaničnoj stranici CIK BiH ne poklapaju sa žutom kopijom zapisnika i sa izvještajem posmatrača.

Tvrde da je originalni zapisnik sa biračkog mjesta 074B046 prepravljen i kandidatima SNSD i kandidatima pod rednim brojem 5 , 6 i 34 dodat maksimalan rezultat.

CIK je ipak odlučio da je ovaj zahtjev teslićkog SDS paušalan i nije potkrijepljen dokazima, te da se zasniva na pretpostavkama.

Ipak, 9.decembra CIK BiH je donio naredbu da se izvrši ponovno brojanje glasačkih listića, ismeđu ostalog i u izbornoj jedinici Teslić na biračkim mjestima 074B002B i 074B005, kao i na još nekoliko biračkih mjesta po drugim političkim subjektima, ali iako iz teslićkog SDS-a tvrde da su dostavili sve relevantne dokaze – CIK BiH nije naredio ponovno brojanje ni na jednom od ova dva biračka mjesta po njihovom zahtjevu.

Prema rezultatima sa ponovljenog brojanja sa čak 16 biračkih mjesta u Tesliću, a koji su tražili SNSD i ostali subjekti bliski ovoj partiji, pronađena je samo jedna greška, tj glas, za koji je oštećen HDZ BiH.

GERILA.info

Comment here