EKONOMIJANOVOSTI

Pad prihoda u Republici Srpskoj- rebalans budžeta i novo zaduženje

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja u Srpskoj, koje je uvedeno zbog epidemije virusa korona. Utvrđen i rebalans budžeta zbog velikog pada prihoda 

Kako bi pokrila planirane rashode Vlada Republike Srpske namjerava da se dugoročno zaduži ove godine za ukupno 678 milion KM, što je za 363 miliona više nego što je prvobitno planirano.

Ministar finansija RS Zora Vidović rekla je da su rebalansom Budžeta prihodi manji za 238,7 miliona, te da je smanjenje po svim stavkama prihoda.

„Od polovine marta do danas prihodi su smanjeni za 140 miliona KM“, kazala je ona.

Dodala je da je okvir Budžeta rebalansom povećan za 188 miliona i iznosi tri milijarde i 613 miliona KM, a bio je predviđen u iznosu od tri milijarde i 425 miliona KM.

Iako je bio planiran suficit od 20 miliona, sada je procijenjeno da će biti deficit od 412 miliona maraka.

„Smanjili smo troškove na ličnim primanjima za 1,7 miliona, na materijalima i uslugama za 5,1 milion, na grantovima za 8,5 miliona, na transferima za četiri miliona, na investicijama za 12,3 miliona i na ostalim troškovima za 7,5 miliona“, rekla je Vidovićeva.

Ukupno smanjenje troškova biće 41,2 miliona KM.

„Na drugoj strani imamo povećanje, a sve za sprečavanje posljedica virusa korona. Predvidjeli smo da iz Budžeta u Fond solidarnosti ide 151 milion za pomoć privredi i za zdravstveni sektor. Pored toga imamo transfer FZO 52 miliona, za Fond PIO je neophodno 10 miliona više, a za Institit za javno zdravlje 9,5 miliona“, navela je Vidović.

Tako su rashodi ukupno veći za 229 miliona, a kako je dodala, ušteda je 41 milion.

„Okvir Budžeta je rebalansom veći za 188 miliona. Da bi sve to uspjeli da finansiramo morali smo predložiti NSRS izmjenu Odluke o dugoročnom zaduženju RS koje je iznosila 315 miliona, a nova je 678 miliona KM“, istakla je Vidovićeva.

Comment here