DRUŠTVONOVOSTI

Grupa “Pravda za Davida” dobila spor protiv Grada Banjaluka

Rješenje komunalnog inspektora o uklanjanju Davidovog srca na ušću Crkvene u Vrbas nije urađeno na zakonit račun- ovako se ukratko može opisati najnovija sudska presuda u pravnim bitkama koju vode članovi grupe Pravda za Davida.

Naime, Okružni sud u Banjaluci uvažio je tužbu Ozrena Perduva, člana grupe Pravda za Davida i poništio Akt Grada Banjaluka, to jest gradonačelnika Igora Radojičića, u predmetu komunalnog postupanja, uklanjanja predmeta i stvari sa javne površine.

Komunalna policija, koja se nalazi u nadležnosti Grada Banjaluka, donijela je 08.04.2019.godine zaključak kojim je naloženo NN licu da izvrši uklanjanje stvari i drugih predmeta uključujući dvije sadnice voća sa javne površine u ulici Gorana Radulovića Bimbe.

Konkretno, riječ je o lokaciji gdje je napravljeno “Davidovo srce”, koje asocira na mjesto gdje je David Dragičević pronađen, na ušću rijeke Crkvene u Vrbas.

Ozren Perduv, član grupe Pravda za Davida, žalio se na ovaj zaključak komunalnog policajca, ali je gradonačelnik Banjaluka odbio njegovu žalbu, kao neosnovanu, pa je kompletan slučaj dobio sudski epilog.

U presudi Okružnog suda, navodi se da odluka gradonačelnika Igora Radojičića nepravilna i nezakonita, uz napomenu da je  riječ o konfuznom i kontradiktornom slijedu akata.

U presudi Okružnog suda koja je otkucana na 7 stranica, između ostalog se zaključuje:

–          Rješenje Gradonačelnika je nepravilno i nezakonito.

–          Akti izdati od strane komunalne policije i Gradonačelnika su konfuzni i kontradiktorni.

–          Opštepoznate činjenice se ne dokazuju (npr. postojanje neformalne grupe PzD, kao i aktivnosti te grupe među kojima je i konstatno uređivanje mjesta gdje je beživotno tijelo Davidovo pronađeno).

–          Ponašanje komunalne policije je potpuno proizvoljno i neutemeljeno i uz potpuno ignorisanje opštih poznatih činjenica.

–          Opštepoznato je da je tužilac (Ozren Perduv) dio grupe „Pravda za Davida” i komunalni policajac je neutemeljeno Ozrena nazvao licem neovlaštenim za podnošenje žalbe.

–          Tužilac (Ozren Perduv) je onemogućen da kao stranka učestvuje u postupku.

Sud je, uz to, dodao da nije objašnjeno efikasno postupanje jer nije razjašenjeno koju je to veću vrijednost po imovinu ili kakvu zaštitu drugog važnog interesa, ili kakvu to neposrednu opasnost po život i zdravlje ljudi sprečava komunalni policajac.

Takođe, Sud postavlja pitanje na koji način je formiranje kamenja u obliku srca, te sadnica dve mladice dunje na javnoj površini, dovelo u neposrednu opasnost život i zdravlje ljude i iziskivalo hitnu i drastičnu reakciju komunalnog policajca.

U presudi, Okružni sud je na više mjesta navodi da je bilo mnogobrojnih propusta u postupanju i formulisanju rješenja.

Kompletnu presudu možete pogledati u nastavku teksta:

Presuda Okruznog suda

Ostavite komentar