DRUŠTVONASLOVNA

Ujedinjeni u govoru mržnje: Krivična odgovornost ili će vuk opet ujesti magarca?

Nenad Stevandić i njegovi “ujedinjeni ksenofobi” brane interese Republike Srpske toliko dobro da svim “nesrbima” jasno poručuju da za njih u Republici Srpskoj nema mjesta!

Jer, kako drugačije protumačiti skandalozni video spot koji je izazvao oštre reakcije širom Bosne i Hercegovine? Podsjećamo, u spotu se Albanac, Hrvat i Bošnjak hvale šta su uradili Srbima, pa nakon prijetnje Srbina bježe kroz vrata kafane.

U ovom spotu čak nema potrebe da tražimo subliminarne poruke i implicitna značenja. Sve je jasno i eksplicitno da ne može biti eksplicitnije.

Kafana je Republika Srpska, i to ujedinjena. To se može zaključiti pred kraj spota nakon zakucavanja oznake Ujedinjene Srpske iznad ulaza u kafanu. Albanac, Hrvat i Bošnjak su jasno predstavljeni. Doduše, njihov prikaz je stereotipan i prosječnog Srbina može navesti na prezir i mržnju prema ovim narodima, ali nema sumnje da su autori spota mislili na ove narode. Srbin je takođe jasno predstavljen – markantna gromada koja autoritativno prijeti i udara šakom od sto. Bijeg Albanca, Hrvata i Bošnjaka iz kafane nakon prijetećeg pokazivanja kažiprstom i udaranja Srbina šakom od sto jasno ukazuju šta o predstavnicima ovih naroda misli Ujedinjena Srpska – njihov bijeg iz kafane upućuje da za njih nema mjesta u njoj, odnosno da za njih nema mjesta u Republici Srpskoj.

Posebno je zabrinjavajuće “posipanje pepelom” predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića, koji je nakon negativnih komentara pokušao spinovati “groteskan prikaz iz kafane” riječima da se radi o “videoprikazu deklaracije koja je usvojena na video skupštini Ujedinjene Srpske, a koja govori o potrebi neophodnog jedinstva u Republici Srpskoj o vitalnim pitanjima”.

Dakle, Stevandić potvrđuje da Ujedinjena Srpska ovako vidi jedinstvo u Republici Srpskoj – protjerivanjem “nesrba”. Štaviše, vizija Republike Srpske iz koje Albanci, Hrvati i Bošnjaci bježe zvanično je usvojena u deklaraciji ove stranke. Ako ništa, bolje bi bilo da je ćutao.

Takođe, Stevandić se još više zaglavljuje u “šovinistički glib” optužujući kritičare za izlive mržnje i srbofobiju, što je više nego očigledan pokušaj spina. Neuspješnog, naravno.

U stilu “Đura će ti oprostiti što te tukao”, reagovali su iz Srpske demokratske stranke kojoj je više zasmetalo “pežorativno pominjanje Srba sa Kosova i iz Hrvatske” nego govor mržnje upućen nesrbima?!

Naime, iz banjalučkog Gradskog odbora SDS-a saopštili su da se zbog stranačkog spota u kojem se u pežorativnom smislu pominju Srbi iz Hrvatske i sa Кosova, Ujedinjena Srpska javno mora izviniti porodicama Srba koji su živote dali braneći svoja vjekovna ognjišta u Hrvatskoj i na Кosovu.

Кažu da tragičnu sudbinu srpskog naroda u ovom vijeku niko nema pravo zloupotrebljavati u bilo koju svrhu, a pogotovo ne u svrhu promocije stranke, koju vodi čovjek koji je rat proveo u dubokoj pozadini.

„Patriotizam se dokazivao na ratištu, na prvoj liniji fronta, a ne u kafanama i svjetlima reflektora, to bi bar Stevandić trebao dobro znati i prisjetiti se svog ratnog puta koji je proveo na relaciji Sokolski dom – Gospodska ulica u Banjaluci“, poručili su iz GO SDS Banjaluka.

Кažu da zbog sramnog spota izvinjenje Ujednjene Srpske treba biti upućeno i Srbima koji su uprkos brojnim nedaćama i pritiscima ostali na svojim vjekovnim ognjištima u Hrvatskoj i na Кosovu.

„Кakvu poruku ovaj spot šalje tim ljudima. Da li im on uliva nadu da istraju u herojskoj borbi da ostanu na zemlji koju su nasljedili od očeva i djedova“, upitali su iz GO SDS Banjaluka.

S druge strane, reagovala je i Centralna izborna komisija koja je razmatrala zakonitost spornog videospota koji je na društvenim mrežama izazvao oštre reakcije javnosti, uključujući one da “spot širi međuvjersku i međunacionalnu netrpeljivost među građanima Bosne i Hercegovine”.

Postavlja se pitanje ima li elemenata i za krivičnu odgovornost autora spota i čelnih ljudi Ujedinjene Srpske? Da li će se nadležne institucije u RS i BiH pozabaviti slučajem “ujedinjenih šovinista” ili će po ko zna koji put “vuk ujesti magarca”?

Inače, važeći propisi u BiH ne sadrže odredbe koje se eksplicitno odnose na zabranu govora mržnje na internetu. Međutim pitanje govora mržnje se može posmatrati u kontekstu odredbi krivičnog prava kojima se zabranjuje i sankcioniše izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Krivični zakoni koji regulišu ovo pitanje su:

  • Krivični zakon BiH

Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti

Član 145a

(1) Ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kazniće se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana učini zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja, kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

  • Krivični zakon FBiH

Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti

Član 163

(1) Ko javno izaziva ili raspaljuje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u Federaciji, kazniće se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini prisilom, zlostavljanjem, ugrožavanjem sigurnosti, izlaganjem poruzi nacionalnih, etničkih ili vjerskih simbola, oštećenjem tuđih stvari, skrnavljenjem spomenika, spomen-obilježja ili grobova, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(3) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana počini zloupotrebom svoga položaja ili ovlaštenja kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(4) Ko krivično djelo iz stava 2. ovog člana učini zloupotrebom položaja ili ovlaštenja, ili ako je zbog tog djela došlo do nereda, nasilja ili drugih teških posljedica za zajednički život konstitutivnih naroda i ostalih koji žive u Federaciji, kazniće kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(5) Ko krivično djelo iz stava (1) ovog člana učini javnim poricanjem ili opravdanjem genocida, zločina protiv čovječnosti ili počinjenih ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom odlukom Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćeg suda kazniće se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Neovlašteno posjedovanje ili ugrožavanje javnog reda putem radio ili televizijske stanice

Član 363

(2) Ko grubo kršeći standarde profesionalnog ponašanja medija i novinara, koristi huškački ili govor mržnje ili govor koji očigledno poziva ili podstiče na nasilje, nacionalne ili etničke sukobe i time dovede do ugrožavanja javnog reda ili mira, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

  • Krivični zakon RS

Javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje

Član 359

(1) Ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema ili društvene mreže, na javnom skupu ili javnom mjestu ili na drugi način javno poziva, izaziva ili podstiče ili učini dostupnim javnosti letke, slike ili neke druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema određenom licu ili grupama zbog njihove nacionalne, rasne, vjerske ili etničke pripadnosti, boje kože, pola, seksualno opredjeljenja, invaliditeta, rodnog identiteta, porijekla ili kakvih drugih osobina, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno prinudom, zlostavljanjem, ugrožavanjem sigurnosti, izlaganjem poruzi nacionalnih, etničkih ili vjerskih simbola, oštećenjem tuđih stvari, skrnavljenjem spomenika, spomen-obilježja ili grobova, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(3) Ako je usljed djela iz st. 1. i 2. ovog člana došlo do nereda, nasilja ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, kazniće se kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina.

(4) Materijal i predmeti koji nose poruke iz stava 1. ovog člana, kao i sredstva za njihovu izradu, umnožavanje ili rasturanje, oduzeće se.

  • Krivični zakon Brčko Distrikta BiH

Član 2

(42) Mržnja predstavlja pobudu za izvršenje krivičnog djela, propisanog ovim zakonom, koja je u cjelini ili djelimično zasnovana na razlikama po osnovu stvarnog ili pretpostavljenog etničkog ili nacionalnog porijekla, jezika ili pisma, vjerskih uvjerenja, rase, boje kože, pola, polne orijentacije, političkog ili drugog uvjerenja, socijalnog porijekla, društvenog položaja, dobi, zdravstvenog statusa ili drugih osobina, ili zbog dovođenja u vezu sa licima koja imaju neku od navedenih različitih osobina.

Opšta pravila za odmjeravanje kazne

Član 49

(2) Okolnost koja je obilježje krivičnog djela ne može se uzeti u obzir i kao otežavajuća okolnost, odnosno olakšavajuća okolnost, izuzev ako prelazi mjeru koja je potrebna za postojanje krivičnog djela ili određenog oblika krivičnog djela ili ako postoje dvije ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog djela. U slučajevima kad je krivično djelo izvršeno iz mržnje kako je propisano u članu 2 stavu 42 ovog zakona sud će to uzeti u obzir kao otežavajuću okolnost i odmjeriti veću kaznu osim ako Zakon ne propisuje teže kažnjavanje za kvalifikovani oblik krivičnog djela.

Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti

Član 160

(1) Ko izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u Brčko distriktu, kazniće se kaznom zatvora od jedne do pet godina.

(2) Ko krivično djelo iz stava 1 ovoga člana učini prinudom, zlostavljanjem, ugrožavanjem sigurnosti, izlaganjem poruzi nacionalnih, etničkih ili vjerskih simbola, oštećenjem tuđih stvari, skrnavljenjem spomenika, spomen-obilježja ili grobova, kazniće se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(3) Kaznom iz stava 2 ovoga člana kazniće se ko krivično djelo iz stava 1 ovoga člana učini zloupotrebom položaja ili ovlaštenja, ili ako je zbog tog djela došlo do nereda, nasilja ili drugih teških posljedica za zajednički život konstitutivnih naroda i ostalih koji žive u Brčko distriktu, kazniće kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(4) Materijali i predmeti koji nose poruke iz stava 1 ovog člana kao i sredstva za njihovu izradu, umnožavanje ili rasturanje oduzeće se.

Neovlašteno posjedovanje ili ugrožavanje javnoga reda putem radio ili televizijske stanice

Član 357

(2) Ko grubo kršeći standarde profesionalnoga ponašanja medija i novinara, koristi huškački ili govor mržnje ili govor koji očigledno poziva ili podstiče na nasilje, narodne ili etničke sukobe i time dovede do ugrožavanja javnoga reda ili mira, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

U međuvremenu, advokat Dario Sandić je podnio krivičnu prijavu protiv Nenada Stevandića koji je, kako Sandić ističe, “smislio i odobrio snimanje navedenog spota, te distribuirao navedeno ruglo i nedjelo i koji u 21. vijeku podstiče mržnju i nasilje”.

Sandić upozorava da u 2021. godini postoji spot koji na neskriveni način podstiče mržnju i nasilje između Srba, Albanaca, Hrvata i Bošnjaka.

21.09.20 кривична пријава мржња стевандић

“Takav spot ne može da postoji, a kamoli da se emituje i distribuira. Mržnja i nasilje ne mogu da budu opcije u 21. vijeku, pogotovo na ovim prostorima. Osobe koje podstiču nasilje i mržnju ne bi trebalo uopšte da postoje, a kamoli da budu bilo kakva opcija”, ističe Sandić.

Dakle, zakoni su jasni. Jasna je i poruka koju Ujedinjena Srpska upućuje “nesrbima”. Ostaje da se vidi da li će nadležni organi reagovati i sankcionisati više nego očigledan govor mržnje koji šire Nenad Stevandić i “ujedinjeni ksenofobi” ili će se sve završiti kao mnogo puta do sada – malo će se gora tresti a rodiće se miš, a malo će vuk opet ujesti magarca?

Gerila.info

Comment here