NASLOVNAPOLITIKA

U prvih 100 dana partije na vlasti u Republici Srpskoj od ukupno 217 ispunile samo dva obećanja

Vlada Republike Srpske- Banjaluka- administrativni centar

Vlada Republike Srpske- Banjaluka- administrativni centar

Od ukupno 217 obećanja partija koje su formirale Vladu Republike Srpske, u prvih 100 dana njenog rada  u potpunosti su ispunjena samo dva obećanja, koja se odnose na povećanje plata prosvjetnim radnicima te potpisivanje Povelje o srpskom kulturnom prostoru. Započet je rad na ispunjavanju 63 obećanja, u progresu je rad na ispunjavanju sedam datih obećanja, prekršeno je jedno obećanje, a pet ih je neutemeljeno. U slučaju 139 obećanja nije započet rad na njihovom ispunjavanju.

Istinomjer, koji je pokrenulo udruženje građana “Zašto ne”, prati obećanja koja su u predizbornoj kampanji za Opšte izbore 2018. godine dale partije koje čine Vladu RS (SNSD, DNS i SPRS, NDP i Ujedinjena Srpska), a u obzir su uzeti postojeći predizborni programi onih stranaka koje su imale svoje programske dokumente (DNS, NDP), ali i obećanja sa predizbornih skupova onih partija koje program nisu dostavile (SNSD, SPRS, Ujedinjena srpska). Najviše obećanja dao je DNS (70), dok su najmanje konkretnih obećanja imali u Ujedinjenoj Srpskoj, tako da Istinomjer prati tek šest obećanja ove partije.

Konferencija za medije Istinomjera

Najviše obećanja Istinomjer je evidentirao u oblasti ekonomije, njih 97, a nakon prvih 100 dana rada Vlade RS u ovoj oblasti ocjenu „nije započeto“ dobilo je 56 obećanja, dok je rad na ispunjavanju započet u slučaju 38 obećanja. Istinomjer je dva obećanja u ovoj oblasti ocijenio kao „neutemeljena“.

Od 38 obećanja na čijem ispunjavanju je započet rad, mogu se izdvojiti projekti saobraćajne infrastrukture na Koridoru Vc, kao i brza cesta i autoput Sarajevo – Beograd. Važno je i usvajanje Programa javnih investicija RS 2019-2022. gdje su sadržani projekti ukupne vrijednosti od oko 675 miliona KM, od čega je 64 miliona KM sredstava osigurano za ulaganje u projekte koji se odnose na razvoj saobraćaja i veza.

Razvoj energetskog sektora takođe je doživio pomake kroz dodijeljivanje koncesije „Elektroprivredi Republike Srpske“ za izgradnju i korištenje HE „Foča“ i HE „Paunci“, te osiguranih 300,9 miliona KM sredstava za ulaganja u započete projekte vezane za industriju, energetiku i rudarstvo kroz Program javnih investicija u naredne tri godine. Takođe, na osmoj Sjednici Vlade RS utvrđen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, u kojem se predviđa smanjenje poreske osnovice za 100% za kompanije koje budu reinvestirale svoja sredstva u opremu i postrojenja. Vrijedi izdvojiti i jedno prekršeno obećanje SPRS-a, o razvoju metalskog sektora u okolini Pala, koje je prekršeno budući da Fabrika motora specijalne namjene odlazi u stečaj.

U oblasti socijalne politike Istinomjer prati 49 obećanja. Čak 35 obećanja dobilo je ocjenu ”nije započeto” u prvih 100 dana rada Vlade RS. Ocjenom ”u progresu” ocijenjeno je jedno obećanje, dok je ocjenom ”započeto” ocijenjeno 12 obećanja. Ispunjeno je obećanje SNSD-a o povećanju penzija, koje se desilo u februaru. Pozitivno su ocijenjena i obećanja vezana za povećanje broja radnih mjesta, te obećanja vezana za programe prekvalifikacije nezaposlenih osoba.

Iz oblasti spoljne politike data su tek dva obećanja. Jedno obećanje, koje je ocijenjeno sa ”nije započeto”, odnosi se na donošenje zakona o dijaspori, dok je kao ”započeto” ocijenjeno obećanje o međunarodnoj saradnji Republike Srpske.

U oblasti zdravstva, Istinomjer prati ukupno devet obećanja koja su dali SNSD, DNS i NDP. U prvih 100 dana rada Vlade RS započete su neke aktivnosti na realizaciji tek dva obećanja koja se odnose na gradnju bolnice u Doboju i renoviranje bolnice u Foči. Tako je sredinom marta 2019. godine potpisan ugovor o izgradnji i opremanju nove zgrade bolnice u Doboju, a u januaru 2019. godine raspisan je tender za realizaciju projekta “Modernizacija JZU Univerzitetske bolnice u Foči”.

U oblasti pravne države Istinomjer prati ukupno 13 obećanja, od čega 10 obećanja u prvih 100 dana rada Vlade  RS nije započeto. Jedno od tri obećanja na čijem ispunjenju je započet rad odnosilo se na nedavna imenovanja “Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu”, kao i imenovanja “Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji”.

Još dva obećanja koja su ocjenjena kao započeta, odnose se na Donošenje efikasnih programa i mjera za borbu protiv kriminala i korupcije i Sistemsku borbu protiv kriminala i korupcije. Naime, Vlada RS je u januaru 2019. godine donijela odluku o formiranju, organizaciji i nadležnostima Komisije za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine sa ciljem sprovođenja Strategije u svim oblastima borbe protiv korupcije.

U oblasti obrazovanja Istinomjer prati ukupno 21 obećanje. Po brojnosti datih obećanja prednjači DNS sa 12 obećanja, dok ga slijede SNSD sa pet, NDP sa tri i Ujedinjena Srpska sa samo jednim obećanjem iz ove oblasti.

U toj oblasti u prvih 100 dana Vlade RS ispunjena su dva obećanja, dva su u progresu, a određene aktivnosti su provedene na realizaciji šest obećanja, koja su ocijenjena kao “započeta”.

Potpisivanje Povelje o srpskom kulturnom prostoru koju su ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević i ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić potpisali u Sremskim Karlovcima 4. marta 2019. godine, uticalo je istovremeno na rezultat ispunjavanjnosti dva data obećanja. Slična je situacija i sa povećanjem plata prosvjetnim radnicima, koje se pominje takođe u dva obećanja data od strane SNSD-a i DNS-a.

U oblasti državnog uređenja Istinomjer prati 26 obećanja, a u ovoj oblasti nije započet rad na ispunjavanju 21 obećanja, dok su tri obećanja ocijenjena ocjenom u progresu te dva kao započeta.

U progresu su obećanja koja se odnose na izgradnju trga i spomen sobe Vasi Pelagiću u Opštini Pelagićevo, kao i izradu regulacionog plana Nove Topole.

Nakon prvih 100 dana rada, partije koje čine Vladu u RS provodile su aktivnosti na ispunjavanju oko trećine datih obećanja, što bi u konačnici moglo rezultirati i ispunjavanjem još nekoliko obećanja do kraja prve godine mandata. Sa druge strane, zabrinjava činjenica da su samo dvije partije (DNS, NDP) u sastavu Vlade RS dostavile svoj izborni program i javno ga predstavile na svojim web stranicama.

 

Izvor: Istinomjer

Comment here