DRUŠTVONASLOVNA

Transparency International: Sporno proširenje policijskih ovlašćenja

Transparency international BiH, TI-BIH

Transparency international BiH, TI-BIH

Predloženim rješenjima se proširuju policijska ovlašćenja odredbama koje nisu dovoljno jasne čime se u praksi omogućuje primjena pretjeranih diskrecionih ovlašćenja policijskih službenika.

Transparency International u BiH (TI BiH) je zajedno sa grupom nevladinih organizacija podnio svoje komentare na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima (Nacrt) koji će se naći na 4. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja počinje sutra. Nacrt je pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova RS (MUP RS), zajedno sa drugim spornima nacrtima, kao što je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru.

U komentarima civilnog društva je naglašeno da su predloženim rješenjima značajno proširena policijska ovlašćenja u pogledu pozivanja lica, uzimanja izjava i lišenja sloboda, kao i u pogledu sprovođenja posebnih istražnih radnji, i to odredbama koje nisu dovoljno jasne. Na taj način se u praksi omogućuje primjena pretjeranih diskrecionih ovlašćenja policijskih službenika. Ako se to poveže sa nedavnim dešavanjima u Banjaluci kada je veći broj građana prijavio zloupotrebe policijskih ovlašćenja, zbog čega je TI BiH podnio i krivične prijave, to s pravom izaziva zabrinutost građana. U nacrtu nisu jasno navedeni razlozi donošenja spornih izmjena i dopuna.

Sporni Nacrt spada u grupu propisa koji su razmatrani prethodnih dana, i koje je javnost prepoznala kao propise kojima je jedini cilj uskraćivanje građanskih prava i sloboda. Posebno je sporno što se policijska ovlašćenja proširuju protivno krivično-procesnim odredbama, i na uštrb sistemskih zakona, kao što je Zakon o krivičnom postupku (ZKP). Tako se predviđa da prikriveni istražioci mogu biti bilo koja lica, dok ZKP propisuje da to mogu biti samo ovlašćena službenica lica. TI BiH poziva stručnu i akademsku javnost da se oglase, i poziva Vladu RS i MUP RS da povuku Nacrt radi dorade spornih rješenja.

 

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

Comment here