NASLOVNAPOLITIKA

TI BiH prijavio novog direktora Željeznica RS Slavka Gligorića zbog sukoba interesa

Zbog nespojivosti funkcija narodnog poslanika i direktora javnog preduzeća, Transparency International u BIH (TI BiH) podnio je prijavu Komisiji za utvrđivanje sukoba interesa protiv Slavka Gligorića, novoimenovanog v.d. direktora Željeznica Republike Srpske. Zakon jasno kaže da izabrani funkcioneri u vrijeme mandata i tri mjeseca nakon isteka ne mogu da budu članovi nadzornih odbora i uprave javnih preduzeća, ali je Gligorić istovremeno i direktor i poslanik u Narodnoj skupštini RS.

Slavko Gligorić, novoimenovani v.d. direktor Željeznica Republike Srpske
Slavko Gligorić, novoimenovani v.d. direktor Željeznica Republike Srpske

TI BiH je o tome  obavijestio i Nadzorni odbor Željeznica jer je imenovanje Gligorića sporno i zbog Zakona o javnim preduzećima RS, koji propisuje da za člana uprave ne može da bude postavljen neko ko obavlja izvršnu funkciju u političkoj partiji. Slavko Gligorić je trenutno predsjednik regionalnog odobra DNS-a, što po statutu ove stranke svakako predstavlja izvršnu funkciju. Da apsurd bude veći, on se nalazi na čelu preduzeća čije revizorske izvještaje usvajaju poslanici Narodne skupštine RS, čiji je i sam poslanik i u narednom periodu može da dođe u situaciju da sam odlučuje o rezultatima sopstvenog rada.

Iz istog razloga TI BiH je u martu ove godine prijavio i novoimenovanog direktora Elektrokrajine Dragana Čavića,  takođe zbog zbog sumnje da se nalazi u sukobu interesa po dva osnova jer je istovremeno v.d. direktora, narodni poslanik i predsjednik političke partije. Komisija za utvrđivanje sukoba interesa ipak je obustavila postupak, uz obrazloženje da Čavić kao vršilac dužnosti „nije direktor u punom kapacitetu“, niti je Elektrokrajina „javno preduzeće u punom kapacitetu“ jer posluje kao zavisno preduzeće u sastavu Mješovitog holdinga Elektroprivreda RS.

Nadalje, i direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović trenutno obavlja funkciju generalnog sekretara SNSD-a i nalazi se u sukobu interesa na osnovu Zakona o javnim preduzećaima. TI BiH je zbog toga zatražio objašnjenje od Nadzornog odbora Elektroprivrede RS koji, u odgovoru bez ikakve argumentacije, kratko navodi: „sva imenovanja obavljaju se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima“, a odgovor potpisuje predsjednica NO Slavica Injac.

Uprkos tumačenjima komisije, stav TI BiH-a je da vršioci dužnosti direktora imaju potpuno ista ovlašćenja kao i direktori sa stanovišta zakona koji treba da spriječi mogućnosti nanošenja štete javnom interesu. TI BiH godinama upozorava na nedorečenosti zakona o sukobu interesa, koji za posljedicu ima proizvoljna tumačenja i donošenja različitih odluka nadležnih organa u istim slučajevima. Tako Komisija nije utvrdila sukob interesa u slučaju SDS-ovog poslanika Milenka Vićanovića, koji obavlja i funkciju direktora JP Komunalac Bijeljina, uz obrazloženje da se radi o preduzeću sa lokalnog nivoa vlasti, iako u ovom slučaju Zakon jasno propisuje nespojivosti funkcija. U gotovo istom slučaju bivši poslanik Nedeljko Milaković razriješen je funkcije direktora lokalnog preduzeća u Banjaluci zbog nespojivosti, te i funkcije narodnog poslanika.

Nadležni još uvijek nisu riješili prijave TI BiH-a protiv bivšeg zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Dragana Anđelića, koji je odmah nakon ostavke imenovan na mjesto izvršnog direktora RITE Gacko, čime je prekršen Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BIH. Kako još nisu imenovani članovi Komisije za odlučivanje o sukobu interesa ispred oba doma Parlamenta BiH, nema ni odgovora na prijavu protiv aktuelnog direktora Puteva RS Nenada Nešića koji je istovremeno i zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH.

ti-bih.org

Comment here