DRUŠTVONASLOVNA

ŠG “Borja” Teslić za “medijsko praćenje aktivnosti” ATV-u plaća 6.000 KM

ŠG “Borja” Teslić će Alternativnoj televiziji za usluge “medijskog praćenja aktivnosti” isplatiti 6.000 KM.

U Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga za medijsko praćenje aktivnosti ŠG “Borja” Teslić, koju je potpisao v.d. direktora ŠG “Borja” Teslić Stojan Božić, kao potpisnik odluke, ističe se da je odluka donesena putem direktnog sporazuma u čijem postupku je dostavljena jedna prihvatljiva ponuda, i to ona ATV-a.

Nije navedeno šta se tačno podrazumijeva pod “medijskim praćenjem aktivnosti”. Da li možda izvlačenje trupaca iz šume, obrada drveta u pilani ili izvoz građe?

U obrazloženju Odluke se navodi da je od ATV-a tražena ponuda koju su oni i dostavili, i to u iznosu od 6.000 KM.

GERILA info

 

Comment here