EKONOMIJANASLOVNA

Rast nivoa cijena u januaru

U januaru 2019. godine zabilježen je rast nivoa cijena, navodi se u saopštenju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 0,1%.

Više cijene su zabilježene u odjeljcima hrane i bezalkoholnih napitaka, alkoholnih pića i duvana, namještaja i kućanskih uređaja, troškova za restorane i hotele te ostalih dobara i usluga.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u januaru 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima hrane i bezalkoholnih pića za 1,5%, alkoholnih pića i duvana za 3,5%, namještaja i kućanskih uređaja za 0,3%, troškova za restorane i hotele za 0,2% te ostalih dobara i usluga za 0,3%.

Niže cijene su zabilježene u odjeljcima odjeće i obuće, zdravstva te prevoza. Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u januaru 2019. godine godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima odjeće i obuće za 8,3%, zdravstva za 0,1% te prevoza za 1,0%.

Na godišnjem nivou u prosjeku zabilježen je rast nivoa cijena od 1,5%.

Nivo cijena u januaru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 1,5%.

Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici za 0,8%, alkoholna pića i duvan za 5,1%, stanovanje i režijski izdaci za 3,4%, zdravstvo za 2,3%, prevoz za 8,4%, rekreacija i kultura za 1,3%, obrazovanje za 0,6% te troškovi za restorane i hotele za 0,7%.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima odjeća i obuća za 11,0%, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6%, komunikacija za 0,5%, te ostala dobra i usluge za 0,9%.

Inače, Indeks potrošačkih cijena predstavlja mjeru promjena cijena proizvoda i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljenja svojih ličnih potreba na ekonomskoj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Svrha prikupljanja potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini je dobijanje mjere inflacije u zemlji, entitetima i Distriktu Brčko. Pored toga indeks potrošačkih cijena se koristi i za usklađivanje plata i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja. Takođe se koristi i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama. Omogućuje upoređivanje stope inflacije s drugim zemljama, kao i upoređivanje kretanja cijena unutar zemlje između pojedinih regiona i služi kao osnov za deflacioniranje pojedinih makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih računa i u druge svrhe.

Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini izračunava se na osnovu reprezentativne liste proizvoda (obuhvaćeni su najvažniji proizvodi i usluge koje stanovništvo kupuje radi finalne potrošnje) koju u 2019. godini čini 616 proizvoda. Svakog mjeseca prikuplja se oko 21.000 cijena na unaprijed definisanom uzorku prodajnih mjesta na dvanaest geografskih lokacija (Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko, Doboj, Istočno Sarajevo, Mostar, Prijedor, Sarajevo, Trebinje, Tuzla, Zenica).

Comment here