DRUŠTVONASLOVNA

Odbijajuću presudu Osnovnog suda preinačio Okružni sud. Kako su Popovići izgubili stan koji su uredno otkupili. Rade li kupac stana i Trivićev sin u istoj republičkoj upravi.

Prvu presudu u slučaju Sanje i Vukosave Popović koje su juče izbačene iz svog stana na Starčevici donio je banjalučki Osnovni sud 21. maja 2007. godine. Tom presudom odbijen je tužbeni zahtjev Janka Trivića ali i tužbeni zahtjev Vukosave Popović. Presuda je presudom Okružnog suda u Banjaluci nakon žalbe Janka Trivića preinačena 15. januara 2008. godine. Presudu je na Okružnom sudu u Banjaluci donijelo sudsko vijeće u sastavu Rosa Obradović, Aida Ajdar i Božana Vulić. To su podaci koje su nam dostavili iz banjalučkog Osnovnog suda.

Dosuđeni iznos na ime ulaganja u stan prema preinančenoj presudi Okružnog suda iznosi 7 324 marke sa zakonskom kamatom na dan 21.8.20002. godine do konačne isplate i trroškova parničnog postupka u iznosu od 1941,75 maraka.

“Rješenje o izvršenju broj 71 0 I 037351 08 I od dana 08.12.2008. godine donijela je sudija Vesna Mišić na prijedlog tražioca izvršenja Trivić Janka iz Banjaluke, zastupan po punomoćniku Bubić Zoranu advokatu iz Banjaluke, i sud nije mogao donijeti rješenje o izvršenju na penziji iz razloga jer to nije ni tražio tražilac izvršenja, a izvršni postupak se pokreće po prijedlogu tražioca izvršenja i radi se o prinudnoj naplati potraživanja dosuđenih pravosnažnom presudom. Sanja Popović je na izvršno Rješenje podnijela prigovor kao treće lice i ista je upućena na parnicu da dokazuje da je izvršenje na nekretninama izvršenika Popović Vukosave nedopušteno, što je ista i uradila ali je naknadno povukla tužbu Podneskom od 10.09.2012.godine, i rješenjem broj P-084692 postupak je obustavljen, jer je tužba Sanje Popović povučena.”-piše u odgovorima Osnovnog suda.

U sudu tvrde da sud nije mogao odlučivati nad kojim predmetima i sredstvima će se provesti izvršenje jer to nije tražio tražilac izvršenja a prijedlog Vukosave Popović je odbijen na osnovu Zakona o izvršnom postupku rješenjem od marta 2013. godine po sudiji Adisi Muhadžić, jer je izvršenik imao samo pravo da predloži drugu nekretninu na kojoj će se provesti izvršenje, pojašnjavaju u banjalučkom Osnovnom sudu.

“Procjenu vrijednosti nekretnine stana utvrdio je vještak  Goran Milojević u iznosu od 112.297,50 KM a prema Zakonu o izvršnom postupku nekretnine na prvom ročištu ne mogu se prodati ispod ½ utvrđene vrijednosti nekretnine, a na drugom ročištu nekretnina ne može prodati ispod 1/3 procjenjene vrijednosti. Nekretnina je prodata na drugom ročištu koje je održano dana 19.12.2014. godine za cijenu od 37.600,00 KM, kupcu Dušku Radivojeviću iz Banjaluke  i isti je obavezan da položi kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana, što je isti i učinio i dana 24.02.2015. godine sud je donio Rješenje o dosudi, po sudiji Rajfi Đumišić.”-piše još u odgovoru suda našem porrtalu.

U sudu napominju da su stranke imale vremena da se dogovore o daljem korišćenju nekretnine što, tvrde u ovoj pravosudnoj instituciji, nije učinjeno. Sanja i Vukosava Popović i njihov trenutni advokat tvrde da je deložacija izvršena protivzakonito jer je urađena na osnovu rješenja bez pečatta i to samo dan nakon što je rješenje doneseno.

U prvobitnoj tužbi Janko Trivić je tražio iznos od 16 131 marku za ulaganja sa zateznom kamatom od 1. januara 1994. godine. Osnovni sud je u maju 2007. godine odbio njegov zahtjev. Istom presudom odbijen je kao neosnovan protivtužbeni zahtjev Vukosave Popović, koja je zbog neosnovanog bogaćenja lica koje je u njenom stanu boravilo bez njenog odobrenja, u iznosu od 36 200 maraka sa zateznom kamatom.

Inače, Trivić je ugovor o korištenju stana sklopio sa tadašnjom Samoupravnom interesnom zajeednicom stanovanja Banjaluka 1993. ggodine. i stan je koristio sve do avgusta 2008. godine. Okružni sud je prihvatio da je Trivić za vrijeme dok je živio u stanu imao savjesna ulaganja ali ne u mjeri u kojoj je to navedeno u prvobitnoj tužbi. Okružni sud je priznao nužne radove u stanu u iznosu od 7 324 marke. U presudi se navodi u šta je sve ulagano, nužno i ne nužno. U presudi piše i da tužena ne spori da je bilo ulaganja u stan ali da su ta ulaganja bila nepotrebna. Prvostepeni sud je zahtjev tužioca odbio jer smatra da se radilo o poslovodstvu bez predračuna, da je stan u to vrijeme bio u vlasništvu grada a da su ulaganja vršena bez znanja i odobrenja vlasnika.

Popovići, inače, u stanu žive pedeset godina osim perioda kada su bili u izbjeglištvu, a stan su konačno otkupili nakon što su povratili stanarsko pravo. Stan je na korrištenje 1972. godine dobio muž Vukosave Popović.

Okružni sud nije mijenjao dio presude Osnovnog suda koji se odnosio na odbijanje protivtužbenog zahtjeva Vukosave Popović kojim je ona tražila da joj bude plaćeno to što je Trivić koristio njen stan bez njene dozvole.

Stan je izlicitiran 19. decembra 2014. godine. Stan je kupio Duško Radivojević iz Banjaluke koji je u zakonskom roku uplatio licitirani iznos. Radivojević je inspektor u Upravi za igre na sreću Republike Srpske gdje, nezvanično, radi i sin Janka Trivića koji je prvobitno zbog ulaganja u stan tužio Vukosavu Popović.

GERILA info

 

 

 

 

Comment here