DRUŠTVONASLOVNA

Obećanje ludom radovanje. Saga o sistemu transplantacije u Srpskoj se nastvalja.

Ukoliko imate tu nesreću da ste bubrežni bolesnik u Republici Srpskoj onda ste osuđeni na milost i nemilost onih koji odlučuju. I tako godinama. Konkretan primjer nenabavljana aparata za tipizaciju tkiva koji je neophodan da bi, konačno, u Republici Srpskoj bila omogućena kadaverična transplantacija jasan je pokazatelj da se obećanja olako daju.

Aparat za tipizaciju tkiva košta oko milion maraka a potreban je da bi bila moguća transplantacija sa mrtvog donora i u tom dijelu sistema transplantacije organa Republika Srpska daleko je iza svih zemalja u okruženju, iza Federacije BiH a o evropskim zemljama je suvišno i govoriti. Resorni ministri nabavku tog aparata obećavaju godinama ali to se uporno ne realizuje.

Najviše je obećavao bivši ministar zdravlja Dragan Bogdanić. U januaru 2016. godine Dragan Bogdanić je rekao kako je Republika Srpska opredjeljena sa osavremeni sistem transplantacija u zdravstvu a da se u tom pravcu razmišlja i kada je kupovina aparata za tipizaciju tkiva u pitanju. Od tog obećanja prošlo je gotovo četiri godine a Bogdanić je obećavao u nekoliko navrata i nakon toga.

Ono što je jasno kao činjenica jeste to da dijalizni pacijenti u Republici Srpskoj u nedostatku mogućnosti transplantacije redovno koriste usluge privatnih dijaliznih centara sa kojima je Vlada Republike Srpske potpisala ugovore o saradnji. Jasno je i da bi nabavka aparata za tipizaciju tkiva smanjila broj pacijenata kojima je potrebna dijaliza a to bi smanjilo i profit privatnih dijaliznih centara u Srpskoj.

Aktuelni ministar zdravlja Alen Šeranić nije odgovoran za obećanja svog prethodnika u ministarskoj fotelji ali isto tako obećava.

“Aparat za tipizaciju tkiva je nešto što je predviđeno programom javnih investicija Vlade Rs i to je uključeno u program javnih investicija za sljedeću godinu. To je aparat koji će nam mnogo pomoći da pokrenemo proces transplantacije. Mi smo u ovom trenutku razvili akcioni plan u vezi sa transplantacijom gdje je jedan od podioka i nabavka tog aparata koji nije jedini koji nam treba, treba nam i separator zajedno sa tim aparatom i ja očekujem da bi u narednoj godini trebali realizovati tu aktivnost.”

Šeranić tvrdi da ugovori sa privatnim dijaliznim centrima nemaju veze sa odugovlačenjem kupovine aparata za tipizaciju tkiva i uspostavljanjem sistema transplantacije.

“Apsolutno ti ugovori nemaju nikakvog uticaja na ovo što radimo. Cilj transplantacije nije samo transplantacija bubrega, cilj je da razvijemo cjelokupan sistem transplantacije, od transplantacije jetre nadam se u nekom narednom periodu, pa pankreasa i to jeste nešto što pokušavamo da uspostavimo u ovom sistemu.”– rekao je krajem avgusta ove godine ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić.

Aparat za tipizaciju tkiva, kako god, pacijentima u Srpskoj različiti ministri obećavaju godinama. Istovremeno Republika Srpska godišnje, prema zvaničnim podacima revizije, dijaliznim centrima plaća desetine miliona maraka.

Gerila info

Comment here