NASLOVNAPOLITIKA

Novo zaduženje Republike Srpske- emisija obveznica 36 miliona KM

Vlada Republike Srpske- Banjaluka- administrativni centar

Novom emisijom obveznica Republika Srpska će, u roku od mjesec dana, biti dodatno zadužena za 36 miliona KM. Ovo je treće zaduženje RS emitovanjem hartija od vrijednosti od početka godine. Do sada su emitovane obveznice i trzorski zapisi u iznosu od 57 miliona KM, objavo je danas poslovn portal Capital.

Vlada Republike Srpske- Banjaluka- administrativni centar

Vlada Republike Srpske donijela je na sjednici 31. januara Odluku o 31. emisiji obveznica RS javnom ponudom, u iznosu od 36 miliona KM.

Dospijeće emisije je pet godina, kamata je 3,5 odsto na godišnjem nivou, glavnica se isplaćuje jednokratno po dospijeću, a kamata se isplaćuje jednom godišnje.

„Republika Srpska može u bilo koje vrijeme otkupiti obveznice ove emisije, po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi način u skladu sa Odlukom Vlade RS, pod uslovom da u slučaju kupovine javnom ponudom takva ponuda bude javno dostupna svim vlasnicima obveznica“, navedeno je u Odluci.

Dodaje se da vlasnik obveznice nema pravo da traži prijevremeno dospijeće obveznica.

„Sredstva za izmirenje obaveza po ovoj emisiji obezbjeđuju se iz budžeta RS. Ako emisija ne bude realizovana po prihvatljivim uslovima za RS, emitent će kupcima obveznica vratiti uplaćena sredstva“, ističe se u Odluci.

Vlada RS planira da se u ovoj godini na Banjalučkoj berzi zaduži za 311 miliona KM kroz 10 emisija dugoročnih obveznica i trezorskih zapisa, objavio je ranije portal CAPITAL.

Srpska se već u januaru na tržištu kapitala zadužila 20 miliona KM aukcijom trezorskih zapisa, a prije nekoliko dana i emisijom obveznica u iznosu od 36,7 miliona KM.

Kalendarom izdavanja hartija od vrijednosti za 2019. godinu, koji je objavilo Ministarstvo finansija RS, veći dio zaduženja na berzi planiran je dugoročnim obveznicama, odnosno ukupno 271 milion KM, dok je predviđeno zaduženje trezorskim zapisima od 40 miliona KM.

Do sada je Republika Srpska emitovala 52 emisije obveznica u ukupnom iznosu od preko milijardu maraka, te 29 emisija dugoročnih obveznica RS javnom ponudom u iznosu od 1,1 milijardu KM.

Ostavite komentar