DRUŠTVONASLOVNA

“Kreativna laboratorija”: Kulturni radnici Srpske okupljeni na trodnevnom panelu

U Banjaluci je održan prvi od tri planirana okrugla stola u okviru trodnevnog događaja pod nazivom «Kreativna laboratorija» koji, u saradnji, organizuju Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Grad Banja Luka, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i tim Fondacije «Banja Luka 2024».

Koristeći razvoj kulture kao primarni okvir, svaka od ova tri okrugla stola će se baviti pitanjem publike kroz tri usko definisane teme, i to: razvoj publike, digitalni alati i međunarodna saradnja. Cilj ovih okruglih stolova, na koje je pozvano trideset učesnika, predstavnika institucionalne kulture i nezavisne scene, je otvoriti debatu, istražiti i mapirati izazove i probleme sa kojima se javne ustanove kulture i organizacije civilnog društva u Banjaluci suočavaju, te pronaći potencijalna rješenja u okviru zadatih tema.
Povod za okrugle stolove je rad na realizaciji i sprovođenju ciljeva usvojenih strateških dokumenata – Strategija razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022 i Strategija razvoja kulture Banjaluke 2018- 2028 – kao i izrada druge aplikacije «BL 2024» sa kojom će se Banja Luka predstaviti u Briselu u septembru ove godine.


Podsjećamo, Banjaluka je, odlukom desetočlanog Panela, sačinjenog od istaknutih evropskih kulturnih radnika i umjetnika, u novembru ušla u finale takmičenja za titulu «Evropska prestonica kulture».
U pitanju je razvojni projekat koji kulturu, kroz višegodišnji razvojni period, stavlja u prvi plan. Na ovaj način, izabrani grad se tokom pet godina priprema, i između ostalog razvija svoje kapacitete, ljudske i infrastrukturne, uspostavlja saradnju na evropskom i međunardonom planu, uvećava izdvajanja za kulturu, te pravi drastične promjene u pogledu razvoja i tretiranja iste, kako bi tokom godine za koju je izabran uopšte mogao ponijeti titulu «Evropske prestonice kulture». U finalu za 2024, u kategoriji gradova iz evropskih država koje nisu članice Evropske Unije, pored Banjaluke, našli su se i norveški Bodo i bosanskohercegovački Mostar, dok Tirana i Srebrenica nisu prošle u
drugi krug.


Okrugli stolovi «Kreativne laboratorije» će se održati u periodu od tri dana, od 9. do 11. aprila 2019, u prostorijama Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske sa početkom u 13.00 časova.

Izuzetno je važno da se ovakvi razgovori i debate organizuju i da se zajedničkim snagama gradi kulturna scena u društvu kakvo je naše, a koje je duboko podijeljeno po svim osnovama i gdje niko nikoga ne sluša, ne čita informacije do kraja, ne komunicira na odgovarajući način, a rješenja se uglavnom svode na ad hoc. Ovo je jedna od rijetkih situacija gdje su kulturni radnici Srpske napokon sjeli za isti sto i pokušali da pronađu rješenja za nagomilane probleme, ali i za realizaciju novih ideja, kao i implementaciju već usvojenih rješenja. Interesantno je da prvog dana na panelu nije bila prisutna ministar prosvjete i kluture u Vladi RS Natalija Trivić, koja se do sada, bar deklarativno, zalagala upravo za ideju da se organizuju ovakve debate, kako bi se svi, pa i ona, upoznali sa pravim stanjem u kulturi Srpske.

GERILA.info

Ostavite komentar