DRUŠTVOEKONOMIJANASLOVNA

Konfederacija sindikata RS traži od Vlade RS i kompanije Arcelor Mittal da povećavaju a ne da smanjuju broj radnika

Konfederacija sindikata Republike Srpske uputila je otvoreno pismo Vladi Republike Srpske, Ministarstvu energetike i rudarstva RS, Gradu Prijedoru, kompaniji Arcelor Mittal Prijedor i Sindikalnoj organizaciji Arcelor Mittal u vezi sa najavljenim otpuštanjem 300 radnika kompanije Arcelor Mittal Prijedor.

U pismu se navodi da su na tematskoj sjednici predsjedništva Konfederacije sindikata RS, u vezi sa najavljenim otpuštanjem 300 radnika kompanije Arcelor Mittal Prijedor, jednoglasno doneseni sledeći zaključci:

  • Konfederacija sindikata RS podržava inicijativu sindikalne organizacije Arcelor Mittal Prijedor da se održi zajednički sastanak predsjednika Vlade RS, resornog ministra, gradonačelnika Prijedora, ovlaštenih predstavnika kompanije Arcelor Mittal i predstavnika sindikata, te predlažu da se taj sastanak zakaže hitno, a najkasnije do 10.06.2019. godine.
  • Zahtijevaju od Vlade RS, resornog ministarstva i kompanije Arcelor Mittal Prijedor da preuzmu odgovornost i prevaziđu sve probleme u međusobnim odnosima i hitno pronađu zajedničko rješenje po pitanju sigurne budućnosti rudarenja i produženja proizvodnje. Rezultat dogovora moraju biti nova zapošljavanja, povećanja ličnih primanja i poboljšanje standarda zaposlenih, a nikako smanjenje broja radnika.
  • Apsolutno podržavaju odlučnost Sindikalne organizacije Arcelor Mittal Prijedor da svim vidovima sindikalne borbe sačuva postojeći broj radnika. Sa svim svojim članstvom Konfederacija sindikata RS će podržati odluke sindikalne organizacije Arcelor Mittal i uzeće aktivno učešće u njihovoj realizaciji.
  • Konfederacija sindikata RS izražava zabrinutost zbog najave o smanjenju obima proizvodnje i broja zaposlenih jer to direktno utiče na poslovanje preduzeća i organizacija a čiji su radnici članovi Konfederacija sindikata RS, te naglašavaju da ih to obavezuje da u punom kapacitetu i sa svim članstvom daju doprinos u svim aktivnostima kako bi zaštitili postojeća radna mjesta ne samo u kompaniji Arcelor Mittal Prijedor, već i u Željeznicama RS, Naftnoj industriji, Elektroprivredi RS i preko 150 kooperanata koji sarađuju sa kompanijom Arcelor Mittal Prijedor i čije poslovanje dobrim dijelom zavisi od obima procesa rad.

Comment here