DRUŠTVONASLOVNA

Istraživanje portala Gerila: Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju, treba nam vaša pomoć

Portal Gerila je do sada više puta izvještavao o slabo zastupljenim i osjetljivim društvenim grupama, kao što su djeca sa poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji. Nastojali smo da na što adekvatniji način predstavimo probleme ove populacije, prije svega sistemske ali i društvene, kao što je stigmatizacija.

Ovaj put radimo jedno sveobuhvatno istraživanje u kome želimo da iz ugla roditelja predstavimo probleme djece sa poteškoćama u razvoju, kao što su socijalizacija, odnos sistema prema osobama sa poteškoćama u razvoju, zanemarivanje, stigmatizacija, diskriminacija, finansijski problemi i slično.

S ciljem ukazivanja na ove probleme, portal Gerila je odlučio da istraži i predstavi iskustva roditelja djece s poteškoćama u razvoju, s tim što će u ovom istraživanju, u odnosu na većinu ostalih, fokus biti pomjeren na roditelje i njihovu djecu. Od iskustava sa sistemskim nedostacima, preko socijalizacije djece, do odnosa društva prema ovoj populaciji, roditelji će biti u prilici da predstave svoja iskustva i ukažu na probleme koji ih muče.

Upitnik, koji je sastavni dio ovog istraživanja, predstavlja samo prvi korak. Nakon upitnika slijediće obimnije istraživanje u koje će biti uključeni roditelji, ali i ostali akteri koji mogu uticati na poboljšanje položaja djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih roditelja.

Kako možete pomoći? Tako što ćete popuniti upitnik i našem timu istraživača ispričati svoja iskustva, s konačnim ciljem što adekvatnijeg predstavljanja u javnosti. U upitniku se nalaze pitanja kao što je “Da li je društvo dovoljno senzibilizirano kad su u pitanju osobe sa poteškoćama u razvoju” koja nude odgovore DA ili NE, ali i pitanja koja iziskuju složenije odgovore, kao što je “Šta je potrebno poboljšati kako bi se sistem bolje odnosio prema osobama sa poteškoćama u razvoju” u kojima možete predstaviti svoja mišljenja šta je potrebno poboljšati. Takođe, za razliku od uobičajenih anketa, u ovom upitniku se nalaze i opcije postavljanja fotografija ili dokumenata za koje smatrate da su zanimljivi ili relevantni (npr. ukoliko imate primjer aktivnog učešća u borbi za bolji položaj osoba sa poteškoćama u razvoju u vidu fotografije ili nekog dokumenta, možete ga podijeliti sa nama).

Sve navedeno nam može pomoći kako bi istraživanje obavili na što bolji način. Ako imate bilo kakvih nedoumica, ili ako vam je potrebna pomoć pri popunjavanju upitnika, slobodno nas kontaktirajte direktno na e-mail redakcija@gerila.info.

Comment here