DRUŠTVONASLOVNA

Borba Branka Batinara

Branko Batinar iz Banjaluke bivši radnik bivše Drvne industrije Vrbas i dalje pokušava da dobije stan bez kojeg je ostao prije rata iako mu je stanarsko pravo dodijeljeno kao radniku Vrbasa. Očekuje da mu konačno bude predan jedan od stanova nekadašnjeg “Vrbasa” koji je u prethodnim godinama dat licima koja na to nisu polagala pravo. Gerila je o svemu pisala u junu i avgustu prošle godine.

Branko Batinar, foto Gerila

Ljeto devedesete bilo je vrlo srećno za Branka Batinara i njegovu porodicu. Kao radnik banjalučke Drvne industrije Vrbas, Batinar je dobio solidarni stan u izgradnji, u Cerskoj ulici broj 42 u Banjaluci. Još tada su uplaćena sva potrebna sredstva za gradnju tog stana i Batinar je sa porodicom samo čekao da gradnja bude završena.

Međutim, Batinar nedugo nakon toga pravi, ispostaviće se, životnu grešku. Pristaje na prijedlog radnog kolege koji je već imao stan od Vrbasa da zamijene stanarska prava. Batinar useljava u već postojeći stan a njegov radni kolega pristaje, jer mu nije gorilo pod nogama kao Batinaru, da čeka završetak gradnje stana u Cerskoj. Zamjenu stanarskog prava odobrila je Drvna industrija Vrbas.

1991. godine gradnja zgrade staje a Batinarov kolega je već zbog početka rata napustio Banjaluku. Batinar sa porodicom živi u stanu koji je dobio zamjenom stanarskog prava a zgrada u Cerskoj ulici biva završena tek 1998. godine. Međutim, uprava preduzeća tada stan ne daje na korištenje Batinarovom kolegi sa kojim je ovaj zamjenio stanarsko pravo već čovjeku koji je 1990. godine bio predsjednik Komisiji koja je Batinaru i dodijelila sporni stan. Sve je potpisao tadašnji direktor Vrbasa Zoran Kenjić.

Batinarov radni kolega sa kojim je ovaj prije rata mijenjao stanarsko pravo, budući da nije ušao u posjed stana u Cerskoj, traži i dobija povrat prava nad stanom u kojem živi Batinar sa porodicom.

Batinar tada sa suprugom i maloljetnom djecom završava na ulici.

U međuvemenu Branko Batinar je pronašao nekoliko stanova koji su kao vlasništvo drvne industrije Vrbas dodijeljeni licima koja nisu bili radnici tog preduzeća. Stanove je dodijeljivalo ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske. Vrhovni sud Republike Srpske je za jedan takav stan u Banjaluci utvrdio da ga trenutni vlasnici koriste neosnovano jer nisu imali osnov da ga dobiju.

Nekoliko preporuka, između ostalog i iz NSRS resornog odbora, je otišlo prema gradu Banjaluka da se riješi slučaj stanarskog prava Branka Batinara.

Sav apsurd toga da je Branko Batinar u pravu ali da mu to ništa ne znači sadržan je ukratko u Zaključku Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja grada Banjaluka iz jula 2010. godina na čijem čelu je tada kao načelnik odjeljenja bio Budimir Balaban koji je i potpisao zaključak.

U tom zaključku se navodi da se prekida postupak pokrenut po zahtjevu Branka Batinara radi iseljenja stanara iz jednog Vrbasovog stana a zbog utvrđivanja da oni u tom stanu žive a da nemaju osnov za alternativni smještaj jer je stan Vrbasov.

U zaključku se jasno navodi da je prvostepeni organ (Odjeljenje) odbacio Batinarov zahtjev a da je drugostepeni organ uzeo u obzir novonastale dokaze i vratio predmet Odjeljenju na ponovno zaključivanje. Drugostepeni organ je u svom riješenju u kojem poništava prvobitno riješenje Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja naveo da je dokazano da je stan u vlasništvu Drvne industrije Vrbas i da nije otkupljen kao i da je trenutnim stanarima Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica stan na korištenje dodijelilo privremeno.

Odjeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja grada Banjaluka u novom zaključku navodi niz elemenata koji potvrđuju da je Branko Batinar u pravu ali na kraju ipak donosi zaključak kojim se prekida dalji postupak.

Batinar novu šansu vidi u najnovijem zaključku Gradske uprave po kojem jedan od spornih “Vrbasovih” stanova treba da bude predat u posjed Grada Banjaluka.

“Taj stan mora po silama i pravde i zakona da pripadne meni”– rekao je za Gerila info Branko Batinar.

GERILA info

Comment here