DRUŠTVONASLOVNA

BH novinari: Oštre osude nedozvoljenog miješanja Tužilaštva BiH u rad novinara i medija

Gordana Tadić

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari i Linija za pomoć novinarima najoštrije osuđuju nedozvoljeno miješanje Tužilaštva BiH u rad novinara i medija u Bosni i Hercegovini, uključujući i bahate i neprofesionalane izjave Gordane Tadić, glavne tužiteljke.

Na konferenciji za medije održanoj u Sarajevu 19. aprila, glavna tužiteljka Gordana Tadić je ponovo pokušala denuncirati novinare, odrediti im na koji način tebaju raditi i kome dostavljati informacije dobijene legitimnim istraživačkim postupkom u korist medija i javnosti, a sve sa ciljem zataškavanja nedovoljno efikasnog postupanja Tužilaštva BiH u oblasti kriminala i korupcije, posebno u konkretnim slučajevima poznatim pod nazivom “falsifikovanje diploma” i “obavještajna afera”.

Upravni odbor BH novinara ostao je zatečen neznanjem tužiteljke Tadić o medijskim slobodama, pravima novinara i ulozi istraživačkog novinarstva, uključujući i obavezu medija da javnosti i građanima dostave na uvid sve informacije koje su od  javnog značaja, a da pri tome ne moraju tražiti dozvolu Tužilaštva BiH, tužiteljke Tadić i njenih saradnika, niti  bilo kojeg  drugog državnog ili javnog organa i institucije.

U tom kontekstu, dijeljenje lekcija novinarima u BiH kako trebaju raditi i kome dostavljati informacije, smatramo profesionalnom uvredom, ali i nedopuštenim uplitanjem u rad medija javnim demonstriranjem institucionalne i pravosudne sile, sa namjerom ograničavanja prava novinara na slobodu izražavanja. To pravo uključuje i slobodu istraživanja, primanja i objavljivanja informacija, te siguran rad novinara u skladu sa Evropskom  konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

Zbog svega navedenog, Upravni odbor BH novinara zahtijeva od Tužilaštva BiH i gospođe Gordane Tadić da komunikaciju sa novinarima i medijima svedu u okvire profesionalnih pravila, pristojnosti i uljudnosti, uvažavajući potrebe medija i pravo javnosti da bude informisana o pitanjima od značaja za sigurnost građana, zakonito postupanje pravosuđa i funkcionisanje pravne države u cjelini.

Istovremeno, tražimo hitan odgovor  na upit Linije za pomoć novinarima (od 25. marta 2018) zašto Tužilaštvo i tužiteljka Tadić nisu proveli istragu u vezi sa nezakonitim ispitivanjem novinara portala Žurnal Azre Omerović i Avde Avdića u prostorijama Tužilaštva BiH, te koje će pravne radnje poduzeti prema tužiteljima koji su prekršili  KZ BiH, kako je u javnim istupima potvrdila sama tužiteljka Tadić.

 

IZVOR: BH novinari

Comment here