ANALIZEDRUŠTVONASLOVNANOVOSTI

Legitimne mjere ili korištenje situacije za gušenje kritike

Republički štab za vanredne situacije, foto Vlada RS

Za sada nije jasno precizirano ko i na koji način odlučuje koja vijest ili izjava šire paniku ili šire lažne vijesti. Policija u Republici Srpskoj je o početka krize zbog virusa korona izdala nekoliko prekršajnih naloga zbog “širenja panike i lažnih vijesti”. Prvo je kažnjen Borislav Radovanović bloger iz Prijedora koji je, zanimljivo, kažnjen zbog teksta koji je na njegovom blogu objavljen dan prije nego što je Vlada donijela Odluku a prema zaključku Republičkog kriznog štaba. Kažnjeno je i jedno lice iz Gradiške zbog objave na Instagramu a posljednji slučaj je kažnjavanje doktorice iz Prijedora zbog izjave jednoj televiziji u kojoj se kritički odnosi prema stanju u zdravstvu u Republici Srpskoj.

Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije

Ključno pitanje je ko odlučuje šta je razumna i potrebna kritika a šta je širenje panike i lažnih vijesti. U Republičkom kriznom štabu su nam rekli da je za sva pitanja nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova ali iz MUP-a ne odgovaraju na poslata pitanja.

1. Na koji način i ko odlučuje da je neki stav, izjava ili objava u medijima ili na društvenim mrežama širenje panike ili lažnih vijesti?
2. Molimo Vas da pojasnite šta je tačno u izjavi doktorice iz Prijedora širenje panike ili lažnih vijesti.
3. Zakon o prekršajima RS precizira da je za fizička lica zaprijećena maksimalna kazna od 3000 maraka kada prekršaj nije utvrđen zakonom. Kako će biti moguće eventualno kažnjavanje fizičkih lica većom novčanom kaznom?
4. Zašto je jednom licu iz Prijedora izdata kazna zbog teksta koji je to lice objavilo prije nego što je donesena odluka o kažnjavanju za širenje panike i lažnih vijesti?
5. Molim Vas da navedete imena stručnjaka iz oblasti komunikacija ili medija koji su dio tima koji odlučuje šta je širenje panike i lažnih vijesti a šta ne.
Ovo su neka od pitanja koja su, za sada bar, ostala bez odgovora iz MUP-a Republike Srpske.
Odluka Vlade RS
U SDS-u, čiji član je inače doktorica iz Prijedora Maja Dragojević Stojić, su pozvali MUP Srpske da bude u službi građana a ne da vanrednu situaciju koristi za teror nad neistomišljenicima. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač je nakon što je štab donio zaključak kojim od Vlade RS traži donošenje Odluke o zabrani širenja panike i lažnih vijesti rekao da je takva mjera neohodna u trenutnoj situaciji. “Za vrijeme trajanja vanredne situacije zabranjuje se iznošenje lažnih vijesti i tvrdnje kojima se izaziva panika i teže narušava javni red i mir ili onemogućava provođenje mjera institucija koje vrše javne vlasti”- izjavio je prije nekoliko dana Dragan Lukač. Doktorica iz Prijedora, Maja Dragojević Stojić je, za Gerila info, potvrdila da ne prihvata odgovornost koja joj se stavlja na teret kao i da nije potpisala prekršajnu prijavu koja joj dostavljena. Kaže da je angažovala advokata i da traži sudsko odlučivanje jer ne smatra da je bilo čime širila paniku ili lažne vijesti.

“Odluka Vlade Republike Srpske koja se odnosi na propisani prekršaj tj. zabranu iznošenja, prenošenja lažnih vijesti kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red ili mir, ili onemogućava ili značajnije ometa sprovođenje odluka i mjera državnih organa donijeta je iz očigledne pravne praznine u Zakonu o javnom redu i miru RS kao i Krivičnom zakoniku RS, a pod pretpostavkom da je u pitanju preuzimanje modela iz Krivičnog zakonika Republike Srbije koji propisuje krivično djelo „izazivanje panike i nereda“ a na osnovu kojeg je upravo ovih dana u Srbiji MUP lišio slobode nekoliko lica. S obzirom da se podzakonskim aktom ne mogu propisivati krivična djela već samo prekršaji, Odlukom Vlade je ova zabrana propisana u vidu prekršaja sa propisanom novčanom kaznom koja je po svojoj visini u skladu sa Zakonom o prekršajima RS.”– pojašnjava za Gerila info advokatica Jovana Kisin.

Jovana Kisin. FOTO: privatna arhiva.

Kisin pojašnjava da je Vlada, odnosno MUP morao ostaviti vremena građanima da se upoznaju sa odlukom a s obzirom da je na snagu stupila danom donošenja. Inače diskutabilno je koliko su građani mogli da pronađu odluku prije objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

“S obzirom da je Odluka stupila na snagu danom donošenja, a ne objavljivanjem u Službenom glasniku ili 8 dana po objavljivanju u Službenom glasniku, Vlada je bila obavezna da putem svoje oficijalne web stranice kao i putem sredstava informisanja obavijesti građane o donošenju ove mjere jer su u suprotnom građani u pravnoj zabludi, tj. ne znaju da je ovakva radnja zabranjena i kažnjiva. Bez obzira na hitnost, građanima se mora dati određeni vremenski period da se informišu o ovoj zabrani. Dakle, MUP je mogao prvobitno ići sa upozorenjima, što je i praksa kada neki propis tek stupi na snagu, pa tek onda sa kažnjavanjem. U svakom slučaju, kod izdavanja prekršajnih naloga ili pokretanja zahtjeva za prekršajni postupak kada je u pitanju predmetni prekršaj, ovlašteni organ ( u ovom slučaju MUP) dužan je dokazati da je radnjom koja se okrivljenom stavlja na teret izazvana panika ili teže narušen javni red i mir, ali ove okolnosti će se utvrđivati samo u slučaju da okrivljeni zatraži sudsko odlučivanje. Prihvatanjem prekršajnog naloga okrivljeni gubi pravo na sudsko odlučivanje i na bilo kakvo utvrđivanje svoje nevinosti. Posljednji dio prekršajne radnje koji se odnosi na ometanje državnih organa je već propisan čl. 24. Zakona o javnom redu i miru pa je i u tom smislu Odluka i suvišna.”– pojašnjava Jovana Kisin, advokatica iz Banjaluke.

Jovana Kisin pojašnjava i da nije moguće retroaktivno kažnjavanje kao što je zabilježeno u jednom slučaju u Prijedoru.

“U pogledu kažnjavanja građana za ovaj prekršaj prije donošenja same Odluke, isti postupak je suprotan osnovnom načelu krivičnog/prekršajnog postupka a to je: nullum crimen, nulla poena sine lege  što znači da nikome ne može biti izrečena prekršajna sankcija ako nije odgovoran za počinjeni prekršaj, ako to djelo prije nego što je bilo izvršeno nije bilo zakonom, ili na zakonu zasnovanom propisu određeno kao prekršaj i za koje zakonom ili drugom na zakonu zasnovanom propisu, nije propisano kojom vrstom i visinom sankcije počinilac prekršaja može biti kažnjen.”– kaže za naš portal advokatica Jovana Kisin.

U vezi sa kršenjem i gušenjem ljudskih, građanskih prava i sloboda u vrijeme vanredne situacije u cijelom svijetu oglasila se i organizacija Freedom House. Oni su za sve vlade država izdali nekoliko smjernica koje se moraju poštovati da ne bi došlo do zloupotrebe ograničavanja prava građana u vrijeme vanredne situacije. Jedan dio odnosi se i na slobodu govora i slobodu medija. U ovoj organizaciji navode da je bolje da Vlade umjesto kažnjavanja pruže potpune i ažurne informacije.

“Sloboda medija je posebno bitna u kriznom periodu. Ne smije postojati državna cenzura ili neka druga nepotrebna ograničenja slobodnog protoka informacija. Moraju se uložiti svi napori da se osigura i održi pristup internetu i drugim komunikacijskim platformama. Krivične kazne za distribuciju lažnih informacija nesrazmjerne su i podložne proizvoljnoj primjeni i zloupotrebi. Umjesto toga, vlast bi trebala da se suprotstavi širenju neistinitih podataka pružanjem jasnih, tačnih i ažurnih informacija”– navode u ovoj međunarodnoj organizaciji.

GERILA info

 

Comment here