EKONOMIJANOVOSTI

Olimpijski centar Jahorina planira da se zaduži za još 99 miliona KM

Olimpijski centar Jahorina- novo zaduženje

Olimpijski centar Jahorina planira da se kod komercijalnih banaka zaduži za nevjerovatnih 99 miliona konvertibilnih maraka, saznaje portal Gerila.

Prijedlog o finansijskom zaduženju u ovom obimu naći će se na sjednici skupštine akcionara, koja je planirana za 25.maj ove godine.

Kako navode u Olimpijskom centru, ova sredstva su im potrebna za realizaciju nekoliko investicija:
– Gondola Jahorina – Pale,
– Gondola Trnovo,
– Izgradnja četvorosjeda Rajska dolina sa pripadajućim stazama i sistemom za vještačko osnježavanje
– Sufinansiranje dijela troškova izgradnje višenamjenske hale na Jahorini i
– Zatravnjivanje ski staza

Ukupan iznos zaduženja obezbijediće se kod komercijalnih/poslovnih banaka, s rokom otplate od 15 godina i sa minimalnom odgodom plaćanja od najmanje tri godine, a koja će biti uračanuta u rok otplate.

Planirana visina kamatne stope je maksimalno 4 % godišnje.

Za obezbjeđenje ovog kredita garanciju će dati Vlada Republike Srpske, te će se koristiti i Bjanko vlastite mjenice sa klauzulom „bez protesta“ i Bjanko nalozi za prenos.

U prijedlogu odluke koja će se naći pred Skupštinom akcionara navodi se i da Vlada Republike Srpske preuzima postojeću garanciju na iznos od 9.000.000,00 KM, koja će se isknjižiti sa konta A.D. OC „Jahorina“ Pale.

Dugoročne obaveze od 18 miliona KM, Za 7 miliona obveznica u zalog otišla tri puta veća imovina

Podsjećamo i da se Olimpijski centar Jahorina u oktobru 2019.godine zadužio za 7 miliona konvertibilnih maraka, trećom emisijom obveznica, a kao zalog za obveznice data  je „Žičara Skočine“, koja je izgrađena 2012.godine.

Ova žičara je procjenjena na vrijednost od 8.400 KM. Kako je tada navedeno, pomenuta emisija obveznica korištena je za izgradnju gondole „GD10 Partizan“, koja je, takođe, založena za pomenute obveznice.

Procijenjena vrijednost gondole “GD10 Partizan” iznosi 11.655KM, što otprilike znači da je za zaduženje od 7 miliona KM u zalog data imovina koja je čak 3 puta veća, dakle viša od 20 miliona KM.

Olimpijski centar Jahorina- založno pravo- žičara

Prema dostupnim izvještajima o poslovanju, na kraju 2018.godine Olimpijski centar Jahorina je imao dugoročne obaveze od čak 18,8 miliona konvertibilnih maraka, te kratkoročne obaveze od 5,7 miliona KM.

Dugoročne obaveze su uglavnom proistekle iz prve i druge emisije obveznica.

Dospjele obaveze u vrijednosti 8,6 miliona KM iz prve emisije reprogramiranje su na period od 12 godina, a u drugoj emisiji obveznica OC Jahorina se zadužio za još 10,375.000 KM, takođe s rokom otplate od 12 godina i grejs periodom od 4 godine.

Takođe, prema finansijskim izvještajima, Olimpijski cenatar Jahorina je tek od 2017.godine pozitivno poslovao, ali ti rezultati su minorni u odnosu na obaveze i dugove koje imaju.

Dobit u 2017 godini je bila 544.799 KM, dok je dobit u 2018. bila samo 41.101 KM, što je za 2,3 miliona KM manje od planiranog.

Finansijski izvještaj za 2019.godinu još uvijek nije dostupan javnosti.

Gerila.info

Comment here