DRUŠTVONASLOVNANOVOSTI

Pojedini radnici koji su dobili otkaz za vrijeme pandemije ne mogu ostvariti pravo u Zavodu za zapošljavanje. Ima li problema i gdje je nastao?

Pojedini radnici koji su bez posla ostali u jeku pandemije, za vrijeme vanrednog stanja u Republici Srpskoj, tvrde da su na Zavodu za zapošljavanje odbijeni kada su pokušali da se prijave i tako ostvare prava koja im zakonom pripadaju. Tvrde da im je u Zavodu rečeno da im nisu uplaćeni doprinosi od februara, dakle ni mart ni april što je Vlada obećala da će uplatiti umjesto poslodavaca koji su bili onemogućeni da rade.

Predsjednik Vlade Radovan Višković je u nekoliko navrata potvrdio da će Vlada ispoštovati sve svoje obaveze prema radnicima koji nisu mogli da rade a to je uplata minimalnih plata i doprinosa.

Iz Vlade Republike Srpske nisu odgovorili na pitanja u vezi sa tvrdnjama radnika da zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu da regulišu svoj status u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske.

Iz Zvoda za zapošljavanje su odgovorili da eventualno nepostojanje uplate doprinosa za mart i april onim radnicima koji su otkaz dobili od 19.marta do kraja aprila neće biti problem. Svi radnici koji ispunjavaju uslove moći će ostvariti pravo na Zavodu za zapošljavanje na naknadu.

“Sva lica koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih kojima je prestao radni odnos od 19.3.2020. do 30.4.2020. godine ukoliko ispunjavaju uslove iz Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ostvarit će pravo na novčanu naknadu (u trajanju od 1 do 24 mjeseca zavisno od radnog staža svakog lica pojedinačno).
U skladu sa Zakonom o posredovanju i zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 30/10, 102/12 i 94/19, član 11), novčana naknada nezaposlenom licu pripada od prvog dana prestanka radnog odnosa, ako se prijavi na evidenciju i podnese zahtjev Zavodu u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.”– kažu u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske ne precizirajući šta sa radnicima koji su otkaz dobili u maju ili junu.

U Zavodu dodaju da radnik ostvaruje pravo na naknadu ako je dobio otkaz u vrijeme pandemije ako su mu uplaćeni doprinosi najmanje osam mjeseci neprekidnog staža osiguranja u posljednjih 12 mjeseci ili 12 mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci a da uplata za mart i april neće biti sporna.

“Ako nisu uplaćeni doprinosi za zakonski minimum proveden u osiguranju Zavod će o pravu nezaposlenog lica odlučiti rješenjem nakon isteka 60 dana roka za uplatu doprinosa u skladu sa članom 11, stav 2. Zakona o doprinosima.”– pojašnjavaju u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske.

U opoziciji pitaju zašto se Vlada zvanično ne oglasi i pojasni situaciju, prije svega zbog radnika koji su ostali bez posla a sada ne znaju da li će moći ostvariti naknadu.

“Nije bitno gdje je problem nastao. Ili u Vladi ako nije izvršila uplate doprinosa za sve radnike ili u Poreskoj upravi koja nije uspjela da sve provede kroz sistem…uglavnom sada sve ide preko leđa radnika koji ne mogu ostavriti svoja prava.”– kaže poslanik SDS-a Davor Šešić.

Informacije da je u Poreskoj upravi došlo do kolapsa Integrisanog informacionog sistema su iz ove uprave demantovali. Oni su priznali da je postojao manji problem uzrokovan preseljenjem Integrisanog sistema ali da je otklonjen.

Poreska uprava RS, foto nezavisne novine

“Ni u kom slučaju nije bio u pitanju kolaps Integrisanog informacionog sistema Poreske uprave RS. Prekid rada dijela Integrisanog informacionog sistema Poreske uprave RS je bio posljedica preseljenja IT opreme na novu lokaciju, u „Data centar“ Vlade Republike Srpske, koja obezbjeđuje rad sistema u skladu sa svim preporukama proizvođača, odnosno koja će omogućiti bolje tehničke uslove za efikasniji rad IIS Poreske uprave RS.”– odgovorili su nam prošle sedmice iz Poreske uprave Republike Srpske.

GERILA info

 

Comment here