NOVOSTI

Šumsko gazdinstvo Oštrelj-Drinić kriza ili politički udar?

Grupa zabrinutih radnika, kako su se potpisali ispod pisma koje su nam dostavili, Šumskog gazdinstva Oštrelj-Drinić tvrdi da se radnjama koje nisu u skladu sa Zakonom o šumama mjesecima šteti pomenutom šumskom gazdinstvu. Tvrde da se nekoliko mjeseci na zemlji i u stovarištima nalazi ogromna količina sortimenata koji se ne prodaju i koji propadaju. “Četinarski sortimenti nisu okorani iako velika količina leži u šumi još od novembra i decembra prošle godine a pravilnik nalaže koranje drvnih sortimenata nakon dvadeset jednog dana lagerovan

Vidi sve vijesti