NOVOSTI

Energetska zajednica upozorava BiH zbog MHE

Energetska zajednica traži od vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da se prestane sa subvencionisanjem gradnje malih hidroelektrana na način na koji se to sada radi. Energetska zajednica traži da se koncesije na male hidroelektarne, između ostalih obnovljivih izvora energije, dodjeljuju u principu najbolje ponude i najmanje cijene a ne kao do sada nakon samoinicijativne ponude, gotovo bez uslova. "Na ovaj način se omogućava da se podrška ograniči na najniži mogući nivo. Samo ovakvim postupkom, otkrivaju se pravi troškovi i državn

Vidi sve vijesti