NOVOSTIPOLITIKA

Dvije slike jedne priče- Skupština grada Banjaluka i Narodna skupština Republike Srpske

Sjednica Skupštine grada Banjaluka prekinuta je danas tokom rasprave o budžetu Grada za 2021.godinu, a nastavak se očekuje sutra ujutro.

Pred odbornicima se našao budžet od 149.770.000 KM koji je pripremila aktuelna gradska administracija i gradonačelnik Draško Stanivuković, kao i amandmani od 6,5 miliona KM, a koje su predložili odbornici skupštinske većine, koju predvodi SNSD.

Da će ova sjednica biti glavni kamen spoticanja i odmjeravanja stvarnih snaga između ovih političkih blokova, znalo se već duže vrijeme, a današnja sjednica imala je uvertiru u zadnjih 20-ak dana.

Prvo je bilo postavljeno pitanje da li će sjednica biti uopšte održana zbog epidemioloških mjera, prvobitno zasjedanje sa 25.marta prolongirano je za 30.mart, a u međuvremenu je održano još nekoliko sastanaka, nakon kojih su izašli i pomenuti amandmani skupštinske većine.

Današnje zasjedanje bilo je više puta prekidano, sa čestim pauzama zbog žučnih rasprava, a jedno od najvažnijih pitanja je bilo da li su predloženi amandmani dostavljeni u skladu sa zakonom.

Koliko je situacija bila usijana, svjedoči i činjenica da je u zgradu Gradske uprave došlo i nekoliko pripadnika Policije RS.

Stanivuković: Zakon ćemo braniti tijelima

Naime, pomenuti amandmani su poslati u subotu poslije 12 časova, a najveći problem postavlja pitanje da li je subota radni ili neradni dan, jer prema poslovniku, potrebno je najmanje dva radna dana do održavanja sjednice.

“Mi smo dobili te amandmane u subotu od 12 do 16 časova. U zakonu piše da su subota i nedjelja neradne. Kao gradonačelnik neću dopustiti da se krši zakon. Svojim tijelima ćemo braniti zakon. Može doći policija i mogu me uhapsiti ali neću odustati. Ovo je pravno nasilje”, rekao je danas Stanivuković.

Kako kaže, ako skupštinska većina izglasa da nije došlo do povrede poslovnika, neće dati da se sjednica nastavi.

Ja snosim odgovornost i neću dati da neko urušava grad. Ako se ispoštuje Poslovnik, mi nastavljamo rad”, dodao je gradonačelnik Banjaluke uz napomenu da je stiglo 10 amandmana na Prijedlog budžeta grada, ali da se samo tri mogu razmatrati jer ostali nisu dostavljeni na vrijeme.

Predsjednik Skupštine Mladen Ilić, nakon nekoliko sati rasprave prekinuo je zasjedanje do srijede u 10 časova, jer kako kaže, nisu stvoreni uslovi za održavanje sjednice.

“Nadam se da će se do sutra smiriti tenzije. Vidjeli ste da smo morali imati česte pauze a nemamo niti potreban nivo demokratije da ovakvu sjednicu održimo”, rekao je Ilić.

Predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić je rekao da je većina u gradskom parlamentu naglasila gradonačelniku da će taj dan dostaviti amandmane.

“Mi smo najavili da ćemo taj dan dostaviti amandmane upravo da ne bude ovakvih problema. Tražili smo i da na taj dan bude neko prisutan i gradonačelnik je ispoštovao skupštinsku većinu i osoba je jasno preuzela i potpisala te amandmane. Kao što vidimo to je glavni problem oko koga se vrtimo nekoliko sati. Od sekretara Skupštine ću tražiti tumačenje svih potrebnih zakona i da vidimo da li je moguće da se uzme u obzir subota kao dan na kojem se mogu dostaviti amandmani”, naveo je Ilić.

Ograničavanje rada gradonačelnika i jača kontrola skupštine Grada

Ono što je zanimljivo, jedan od amandmana koji je predložen koji treba da oduzmu mogućnost gradonačelniku Drašku Stanivukoviću da odlučuje o relokaciji, odnosno pomjeranju sredstava sa jedne budžetske stavke na drugu.

Prema dosadašnjoj praksi, realokacija sredstva u budžetu obavljala se na osnovu mišljenja resornog Odjeljenja za finansije te rješenja gradonačelnika.

Amandmanima skupštinske većine traži se da u Odluci o izvršenju budžeta grada Banjaluka izbriše upravo dio koji daje zadnju riječ gradonačelniku i da se zamjeni sa riječima “uz odluku Skupštine grada”.

Kako je navedeno, izmjene bi „povećale odgovornost gradonačelnika te budžetskih korisnika kod izvršenja programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja gradskog građevinskog zemljišta a koje usvaja Skupština grada“.

“Obavezuje se gradonačelnik, budžetski korisnici kao i ostali korisnici budžetskih sredstva da se kod izvršenja budžeta te trošenja sredstva, postupaka nabavke roba, usluga i radova pridržavaju usvojenih programa”, navedeno je u obrazloženju priloženih amandmana.

Narodna skupština gubi određene nadležnosti kad je riječ o zaduživanju Republike Srpske

I dok je ova sjednica bila pod pojačanom pažnjom javnosti, s druge strane, samo 300 metara dalje od Gradske uprave u Banjaluci, održana je sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, gdje se odlučivalo o jednoj veoma bitnoj stvari.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske koji omogućava, kako su naveli predlagači, “preciznije, jasnije i bliže pojašnjenje procedura zaduživanja Srpske”.

Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština Republike Srpske. FOTO: business-magazine.ba

Praktično rečeno, Narodna skupština na ovaj način je izgubila pravo da odlučuje o kreditima i pojedinačnom zaduženju.

Skupština će i dalje odlučivati o ukupnom kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju Srpske, ali Vlada više neće imati obavezu da traži njenu saglasnosti za pojedinačne kredite i druga zaduženja.

„Pojedinačne odluke o zaduženju do odobrenih iznosa donosi Vlada, osim u slučaju kapitalnih investicija, gdje odluku o odobravanju zaduženja donosi NSRS“, stoji u prijedlogu zakonskih izmjena koji su poslanici danas izglasali.

Koliko je bilo važno da se ove izmjene hitno usvoje, pokazuje i činjenica da je skupštinsko zasjedanje trajalo samo jedan dan.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga, kao i Zakon o notarskoj službi u Republici Srpskoj, nakon čega je zaključen rad prvog dijela 15. redovne sjednice.

Tako je danas u Banjaluci došlo do svojevrsnog paradoksa. Poslanici u Narodnoj skupštini dali su izvršnoj vlasti odriješene ruke da I adlje zadužuju Republiku Srpsku, bez ikakve kontrole NSRS, dok odbornici u Skupštini grada Banjaluka traže ograničenje ovlaštenja izvršnoj vlasti, tj gradonačelniku I gradskoj administraciji.

Gerila.info

Ostavite komentar