EKONOMIJANASLOVNAPOLITIKA

Višković: Ako hoću da uzmem uzeću ali ću da vratim

Novca na eskrow računu Republike Srpske ima dovoljno, tvrdi predsjednik Vlade Radovan Višković ali ne želi da kaže koliko ga tačno ima. Tvrdi, ne želi da pogriješi jer kompletne podatke ima ministar finansija. Ministar finansija Zora Vidović, inače, petnaest dana odbija da da dozvolu da bude poslat odgovor na pitanje koliko novca ima na eskrow računu.

Ja nisam ministar finansija i ne bih volio da kažem podatak koji nije tačan ali sav taj novac je tu i u svakom momentu je na raspolaganju.“– rekao je danas Radovan Višković.

Vlada je na svojoj prvoj sjednici donijela dvije odluke kojima je sa eskrow računa uzeta pozajmica u ukupnom iznosu od 60 miliona. Prvobitno nije u Službenom glasniku objavljeno koji su razlozi za uzimanje novca sa eskrow računa ali je ministarstvo finansija kasnije, na pitanja Gerila info, odgovorilo da će taj novac biti iskorišćen za plaćanje dospjelih obaveza, dakle za javnu potrošnju.

“Vlada Republike Srpske utvrdila je na osnovu Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, na svojoj prvoj sjednici odluke koje se odnose na obezbjeđivanje sredstava za nesmetano izvršavanje dospjelih budžetskih obaveza.”- kratak je bio odgovor bez odgovora iz Ministarstva finansija.

Novac sa eskrow računa, inače, trebalo bi da bude korištten za kapitalne investicije i razvoj a nikako za javnu potrošnju i krpljenje budžetskih rrupa. Na to godinama, jer je to višegodišnja praksa, upozoravaju ekonomisti.

Predsjednik Vlade ne vidi ništa sporno u uzimanju novca sa tog računa za razne potrebe. Višković čak kaže da on može da uzme kad hoće koliko mu treba jer će sve da vratti na taj račun.

„Troši se zato što je to normalno svugdje u svijetu da ako danas imate manje priiliva a treba da isplatite penziju da ćete posuditi taj novac iskoristiti ga danas a prekosutra ga vratiti na taj isti račun. I to se radi dvadeset godina i radiće se ubuduće. Prema tome određuju se prioritetti, ne radi se ništa protivzakonito, ništa protivustavno. Danas sam isplatio preko milion maraka zaostalih obaveza prema advokatima…uvijek ću sa ministrom finansija biti na vezi i dogovarati. Ako treba da uzmem novac sa tog računa ja ću ga uzeti ali ću ga vratiti ponovo na taj račun.“-zanimljiv je odnos predsjednika Vlade prema eskrrow računu.

Comment here