EKONOMIJANASLOVNA

Pavlović banka ima 10 miliona KM gubitka, odluka o novoj prodaji akcija

“Pavlović international bank” koja se nalazi u većinskom vlasništvu bračnog para Slobodana i Mire Pavlović, na kraju 2018.godine je imala gubitak od 10.830.204 KM, a ovaj gubitak je iskazan i u Godišnjem izvještaju o poslovanju.

Godinu ranije banka je poslovala sa skromnom dobiti od 57 hiljada KM, ali su u 2018. zabilježeni još gori poslovni rezultati.

Kako gerila.info saznaje, da bi pokrila ovaj poslovni gubitak, banka će u narednom periodu emitovati emisiju akcija u vrijednosti od 8.911.867 KM. Ova odluka će se naći na narednoj skupštini akcionara.

Preostali dio gubitka, banka će namiriti iz rezervi iz dobiti iz prethodnih godina u iznosu 1.915.454 KM i iz zakonskih rezervi 2.884  KM.

Ovo će biti 18.emisija akcija ove banke. Pavlović banka je do sada emitovala akcije u vrijednosti od 19.744.179, nominalne vrjednosti 1 KM po akciji.

Podsjećamo da je švajcarska kompanija “Batagon International AG” u februaru ove godine kupila 22 odsto akcija Pavlović International Banke, što je početak sticanja kontrolnog paketa.

Kupovinom 5.698.001 akcija Pavlović banke, za ukupno 2.410.254 KM, Batagon je stekao udio od 22,13 odsto u vlasništvu te banke, a cijena po akciji iznosila  je 0,423 KM.

Kako se u javnosti spekuliše, novom emisijom akcija biće nastavljen proces preuzimanja Pavlović banke od strane Batagona, a za te aktivnosti dobijena je i saglasnot Agencije za bankarstvo RS.

 

Comment here