EKONOMIJANASLOVNA

Izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda o Zapadnom Balkanu: Značaj globalnih lanaca vrijednosti i izvoza usluga za podizanje rasta

U posljednjem izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda o podizanju rasta na Zapadnom Balkanu navodi se da je u posljednjih 25 godina izvoz snažno doprinio rastu i ekonomskoj konvergenciji u mnogim malim otvorenim ekonomijama širom svijeta. Međutim, regija Zapadnog Balkana, koja se sastoji od malih tržišnih ekonomija u nastajanju, nije u potpunosti iskoristila ovaj pokretač rasta i konvergencije. Nedostatak otvorenosti, oslanjanje na proizvode male vrijednosti i slaba konkurentnost u velikoj mjeri objašnjavaju beznačajnu ulogu trgovine i izvoza u ekonomskim performansama regiona. Izvještaj MMF-a se fokusira na način na koji bi zemlje Zapadnog Balkana mogle da podignu izvoz jačom integracijom sa globalnim lancima vrijednosti i širenjem izvoza usluga.

Navodi se da iskustvo zemalja koje su se pridružile Evropskoj uniji tokom ili nakon 2004. godine pokazuje da učestvovanje u globalnim lancima vrijednosti može pomoći malim ekonomijama da ubrzaju izvoz i rast prihoda. Zemlje Zapadnog Balkana nisu dobro integrisane u globalne lance vrijednosti u Evropi. Trgovina u regionu je takođe ograničena – ima tendenciju da bude bilateralna, a ne klasterska. Analiza MMF-a pokazuje da, poboljšavanjem infrastrukture i radnih vještina i usvajanjem trgovinskih politika koje osiguravaju zaštitu ulagača i harmonizaciju propisa i zakonskih odredbi, regija može u velikoj mjeri poboljšati svoj angažman na polju globalnih lanaca vrijednosti.

Takođe, ističe se da je izvoz usluga sve važniji dio globalne trgovine i nudi neiskorišteni izvor rasta. Veličina izvoza usluga iz regije Zapadnog Balkana upoređuje se s onim u Evropi, posebno u turističkim uslugama gdje nekoliko zemalja ima otkrivenu komparativnu prednost. Ali postoji značajan prostor za rast turističkog izvoza i neiskorišteni potencijal u izvozu poslovnih i informatičkih tehnologija koje ove zemlje mogu ostvariti političkim naporima koji povećavaju otvorenost i povećavaju povezanost i radne vještine. Srbija nudi dobar primjer kako odlučni napori, uključujući obrazovne politike za obezbjeđivanje stalnog snabdijevanja kvalifikovanom radnom snagom, mogu da pomognu da se izvoz informacionih tehnologija poveća, navodi se u izvještaju.

Usporavanje konvergencije zemalja Zapadnog Balkana u odnosu na napredne zemlje Evrope u protekloj deceniji zahtijeva ponovno razmišljanje o politikama i strukturnim reformama. Izvoz mora igrati ključnu ulogu. Trgovinske reforme prve generacije u zemljama Zapadnog Balkana, uključujući smanjenje carina, predstavljaju napredak, ali su potrebne dublje reforme institucionalnih, pravnih i trgovinskih logistika da bi se ove ekonomije u potpunosti integrisale u izvozne lance snabdijevanja. „Duboke“ reforme će takođe biti potrebne dok ove zemlje teže članstvu u EU. Rani napori nekih ključnih zakonskih i regulatornih promjena radi olakšavanja trgovine i ulaganja mogu donijeti korist i prije stvarnog članstva kroz brži ekonomski rast.

Lifting Growth in the Western Balkans

Comment here