EKONOMIJANASLOVNA

Cijena informacionog sistema za Šume RS sa 5,5 miliona skočila na čak 17 miliona KM!

Informacioni sistem za „Šume Republike Srpske“ koštaće građane više od 17 miliona maraka, tri puta skuplje nego što je provobitno planirano, ali najbliže ponudi firme „Prointer“ koja se prošli put jedina prijavila za taj posao, objavio je portal CAPITAL.

Naime „Šume“ su još u septembru 2017. godine planirale da izdvoje 5,5 miliona KM za nabavku novog informacionog sistema.

Međunarodni tender za nabavku integralnog informacionog sistema, navedene vrijednosti, raspisan je u junu prošle godine.

Na tender se javio samo „Prointer ITSS“ koji je za taj posao tražio čak 15,7 miliona KM, odnosno tri puta više od plana, zbog čega je javna nabavka poništena, objavio je CAPITAL.

Vlasti Srpske su procjenu „Prointera“ shvatili ozbiljno, pa će je čak i pretplatiti, te za informacioni sistem „Šuma“ dati više od 17 miliona KM.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo finansija RS da u Budžetu RS za 2020. i 2021. godinu planira oko 12 miliona za taj sistem, dok je prvobitnih 5,5 miliona ranije obezbijeđeno u fondu „Partner“.

Predsjednica Nadzornog odbora „Šuma RS“ Biljana Marković kaže da je informacioni sistem procijenjen na oko 17 miliona jer je preduzeće veoma veliko, ima mnogo radnika i organizacionih jedinica.

„Veliki broj problema u preduzeću se i dešava zbog neregularnih radnji i zbog nepostojanja jedne takve vrste integrisanog informacionog sistema. Informacioni sistem mora da postoji ako se hoće držati konci u rukama. Prva procijenjena vrijednost je bila 5,5 miliona zato što su to sredstva obezbijeđena iz fonda „Partner“. Međutim, to nije dovoljno i mora se ići na finansiranje po fazama. Vlada je odlukom definisala da podržava uvođenje sistema i da se u iduće dvije godine planiraju sredstva za to, i to iz sredstava proširene reprodukcije, koja su inače sredstva posebnih namjena predviđena za „Šume RS““, istakla je Markovićeva.

U „Šumama“ su ranije rekli da se integralni informacioni sistem uvodi u cilju strateškog planiranja i donošenja odluka koji treba da uveže postojeće baze podataka: inventuru šuma na velikim površinama, šumskoprivredne osnove, monitoring šumarskih radova, stanja u šumama i ostale prateće segmente.

„Takođe, planirani sistem treba da prati unapređenje poslovnih procesa i daje smjernice za povećanje produktivnosti i efektivnosti rada. Posebni ciljevi uspostavljanja integralnog informacionog sistema ogledaju se kroz unapređenje tačnosti i ažurnosti podataka, upravljanje podacima velikog obima, bolju transparentnost poslovanja preduzeća i drugo. Posebni ciljevi definisani su na osnovu analize postojećeg stanja i nedostataka postojećeg poslovnog informacionog sistema, kao i potreba za dodatnim modulima u integralnom gazdovanju šumama“, istakli su u „Šumama RS“.

Upućeni inženjeri šumarstva kažu da je postojeći informacioni sistem preduzeća “Šume RS” adekvatan i da se uz minimalne dorade može postići sve što se planira novim sistemom.

“Sva šumska gazdinstva posjeduju podatke i sistem koji bi uz dorade u potpunosti bio funkcionalan i zadovoljio navedene potrebe javnog preduzeća “Šume RS”. Preduzeće ima armiju ljudi koja radi u administraciji i koja može sve podatke unositi i da postojeći sistem adekvatno funkcioniše”, ističu inženjeri šumarstva.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdio je nedavno da je njegov sin Igor Dodik povezan sa kompanijom „Prointer ITSS“.

Dodik je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske rekao da je njegov sin završio fakultet u Milanu i da se bavi „novim tehnologijama“.

„Nije vlasnik, ni ovlašteno lice ali jeste saradnik te firme, bavi se novim tehnologijama, sarađuje sa inostranim firmama i ima od toga prihode“, rekao je, između ostalog, Dodik odgovarajući opozicionim poslanicima.

Izvor: Capital.ba

Comment here