Željka Cvijanović o odlasku stanovništva: Nikada nije kasno

  • 97
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je Nacionalni program demografske obnove Srpske. Svjesna je, tvrdi, problema koji RS ima sa odlaskom stanovništva ali tvrdi i da to nije problem samo Republike Srpske ali i da Vlada godinama radi na riješavanju tog problema. Inače, demografi upozoravaju da iz Srpske odlazi ogroman broj ljudi. Nezvanične procjene su da je od 2013. otišlo više od 125 000 a nakon rata pola miliona. Problem je u strukturi onih koji odlaze jer za razliku od nekih ranijih odlazaka ljudi sada odlaze zauvijek sa porodicama i djecom a za razliku od perioda prije četrdesetak godina sada odlaze visoko obrazovani ljudi. Na naše pitanje da li je možda već kasno za bilo kakve mjere sada predsjednica RS odgovara da nikada nije kasno.

“Što bi bilo kasno (Vi imate definitivno problem…), nikada nije kasno da se pokrenu dobre stvari. Ja moram da Vas podsjetim da iako se to nije zbirnim nazivom zvalo tako da su čitav niz mjera definisane i provodjene u okviru populacione politike ili podrške, da kažem, populaciji ili populacionim mjerama. Podsjetiću vas da smo mi čitav niz godina sa nivoa Vlade upravo obezbjedjivali odredjenju podršku kako bi podstakli nešto što jeste populaciona politika. Pa ću vas sada podsjetiti da smo mi kada su u pitanju mladi ljudi obezbjedjivali od strane Vlade subvencionisanje kamatne stope za riješavanje stambenog pitanja mladih ljudi. Vrlo jasno propisano i kada vidite koji je broj korisnika onda apsolutno znamo da je to jedna ciljana mjera koja je dala rezultat. Pa smo uveli neke druge mjere kao što su naknade za nezaposlene porodilje u iznosu od 405 maraka u trajanju od 12 odnosno 18 mjeseci. Takodje mnogo godina unazad mi smo uveli još jednu mjeru a ona znači podršku za radjanje trećeg i četvrtog djeteta. Uveli smo i mjeru a to je oprema za novorodjenče i mnogo godina se to primjenjuje. Takodje, u jednom periodu je postojao program izgradnje kuća za višečlane porodice i tada smo izgradili čini mi se 93 ili 96 kuća širom Republike Srpske upravo i da bi smo pokazali svoj odnos prema populaciji i onima koji su ugroženi a isto tako da bi smo pokazali da nam je stalo do svakog rodjenog djeteta. Takodje smo uveli prije mnogo godina program podrške djeci prvog i drugog razreda osnovne škole a manifestuje se kroz besplatne udžbenike. Bili smo jedini u regiji koji smo to radili, nemate ni jednu drugu Vladu u regiji koja je davala sredstva za tu vrstu podrške. Nakon toga proširili smo to i na svih devet razreda za odlikaše iz višečlanih porodica. Mnogo je mjera bilo. Ono što nas interesuje sada a nije kasno jeste da se jasno identifikuje šta su problemi, šta su davanja koja su do sada obezbjeđivana da li su data davanja postigla efekat i da li konačno mi nastavljamo na taj način ili treba na drugi način da priđemo problemu kao što Vi kažete ovdje pražnjenja populacije koji nije sopstven samo Republici Srpskoj već sve zemlje u regionu imaju taj problem. Vlade otprilike rade iste stvari a to su ciljane mjere koje manje više podrazumje da pravite bolji poslovni ambijent da možete podstaći zapošljavanje ljudi, da mogu oni ostati ovdje.”- rekla je Željka Cvijanović.