DRUŠTVONASLOVNA

Vrijeme je za privatne osnovne škole: Vlada spremila Zakon

Na mala vrata u Republiku Srpsku se uvodi privatno osnovno obrazovanje. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koji je pripremljen i pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske će da se nađe sljedeće sedmice pojednostavljuje uslove za osnivanje privatnih osnovnih škola.

Po važećem zakonu nije bilo zabranjeno osnivanje privatnih osnovnih škola ali su uslovi za osnivanje i vođenje privatnih osnovnih škola bili isti kao i za javne osnovne škole, između ostalog najmanje 18 odjeljenja od prvog do devetog razreda. Izmjenama zakona koji će se u utorak naći pred poslanicima javne i privatne škole su razvojene u posebnim stavovima istog člana. Za javne škole ostali su isti uslovi kao i u važećem zakonu. Za osnivanje i vođenje privatne osnovne škole u Republici Srpskoj, ukoliko izmjene zakona budu usvojene, biće međutim potrebno ispuniti uslov da škola ima najmanje devet odjeljenja od prvog do devetog razreda.

U članu 21. ispred riječi: „Škola“ dodaje se broj 1 u obostranoj zagradi.

U stavu 1. poslije riječi: „javna“ riječi: „ili privatna“ brišu se.

Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„(2) Škola kao privatna ustanova osniva se i počinje da radi ako ima: 

1) najmanje devet odjeljenja od prvog do devetog razreda,

2) školsku zgradu sa odgovarajućim školskim prostorom izgrađenim u skladu sa tehničkim propisima o građenju objekta (građevinska i upotrebna dozvola) i propisanim pedagoškim standardima i normativima,

3) potrebnu opremu i nastavna sredstva propisana pedagoškim standardima i normativima,

4) potreban broj radnika utvrđen pravilnicima kojima se uređuje oblast normiranja i finansiranja, način rada, norme nastavnika, stručnih saradnika i ostalih radnika u okviru 40-časovne radne sedmice,

5) odobren nastavni plan i program.“ -član je 2. izmjena zakona kojim se mijenja član 21. aktuelnog zakona.

Opravdanost procedure pokretanja inicijative za otvaranjem osnovne škole procjenjuje Komisija koju će da imenuje ministar prosvjete Republike Srpske. Komisija može procijeniti da razlozi za otvaranje škole nisu opravdani i u tom slučaju ministru će da predloži odbijanje takve inicijative. Ukoliko Komisija procijeni da je zahtjev opravdan provjeriće da li su uslovi predviđeni zakonom ispunjeni i shodno tome predložiti ministru da prihvati ili odbije inicijativu.

Gerila info

Comment here