DRUŠTVOEKONOMIJANASLOVNA

Vlada ponovo uzima sa računa za posebne namjene. Novac za pokrivanje budžetskih obaveza

Vlada Republike Srpske na prvoj sjednici koja je održana u novom sazivu Vlade donijela je dvije odluke koje se odnose na novo uzimanje novca sa računa za posebne namjene. Obe odluke odnose se na iznos od po 30 miliona maraka odnosno ukupno 60 miliona maraka.  U jednoj odluci piše da će se sredstva obezbijediti na teret sredstava sa posebnih sredstava sukcesije- račun klirinškog duga a u drugoj da će se sredstva obezbijediti na teret sredstava sa posebnih računa od privatizacije državnog kapitala.

Obe pozajmice, po odlukama, Ministarstvo finansija mora da vrati do 31.12.2019. godine.

Nije poznato u koje svrhe će biti potrošeno 60 miliona maraka sa posebnog računa jer to nije obrazloženo u odlukama koje su objavljene u Službenom glasniku Republike Srpske. Inače, novac sa računa za posebne namjene nikako ne bi smio da se koristi za javnu potrošnju ali to Vlada Republike Srpske već godinama ne poštuje.

Ministarstvo finansija nije odgovorilo na naša konkretna pitanja u vezi sa ovom pozajmicom.

“Vlada Republike Srpske utvrdila je na osnovu Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, na svojoj Prvoj sjednici odluke koje se odnose na obezbjeđivanje sredstava za nesmetano izvršavanje dospjelih budžetskih obaveza.”- kratak je odgovor bez odgovora iz Ministarstva finansija.

Zanimljivo je da o ovoj pozajmici nije obaviještena javnost nakon prve sjednice nove Vlade koja je održana 27. decembra već je postalo jasno da Vlada uzima 60 miliona sa računa za posebne namjene tek nakon objavljivanja odluka u Službenom glasniku Republike Srpske.

Opozicija podsjeća na pogubnu praksu trošenja novca sa računa za posebne namjene uglavnom za javnu potrošnju a ne za kapitalne projekte koji će dugoročno i vratiti novac i obezbijediti nove vrijednosti.

“Ove odluke pokazuju da se nastavlja sa istom praksom i da promjena na čelu Vlade nije donijela i promjene u radu Vlade Republike Srpske. Kako je moguće da Vlada potroši 60 miliona maraka sa računa posebnih namjena, a da niko ne zna za šta su ta sredstva potrošena. Iako nije navedeno za šta su sredstva namjenjena, iz odluke se vidi da ministarstvo finansija mora izvršiti povrat novca do kraja 2019. godine, što ukazuje da novac nije otišao u investicije već za potrošnju. U narednom periodu ćemo zahtjevati transparetnost u radu Vlade, posebno kada se radi o potrošnji novca. Zahtjevaćemo da za korišćenje sredstava sa posebnog računa u iznosu većem od milion maraka, Narodna skupština da saglasnost.”– rekao je za Gerila info Davor Šešić poslanik SDS-a u NSRS.

Comment here