DRUŠTVONASLOVNA

Vlada: “Činimo sve da spriječimo odlazak i poboljšamo standard.”

 

Nakon podataka demografa koji pokazuju da je Republiku Srpsku samo od 2013. godine napustilo oko 125 000 ljudi a nakon završetka rata oko pola miliona tražili smo reakciju ministarstva porodice omladine i sporta Republike Srpske. Njihov odgovor prenosimo u cjelini.

Procjene demografa upozoravaju da Republici Srpskoj prijeti demografska katastrofa zbog odlaska stanovništva naročite zbog strukture onih koji odlaze. Da li RS, Vlada i Vaše ministarstvo imaju dugoročan plan kako spriječiti odumiranje Republike Srpske i kakve su procjene ministarstva porodice?

“Ministarstvo porodice, omladine i sporta sprovodi mjere koje se odnose na poboljšanje položaja mladih i podršku porodici, konkretno u resoru omladine i porodice.

Ministarstvo od 2008.godine sprovodi Poseban program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, a ukupan broj dodijeljenih subvencija od početka realizacije ovog programa iznosi 3398. Od 2008. godine do danas za ovaj projekat je utrošeno oko 9 miliona maraka.

Za finansiranje aktivnosti i projekata omladinskih organizacija, po različitim grantovima u periodu od 2006. do 2018. godine izdvojeno je oko 12,7 miliona KM, a ukupno za realizaciju različitih programa iz Omladinske politike oko 23 miliona KM.

Kada je riječ o projektima podrške porodici izdvajamo Projekat „Fond treće i četvrto dijete“ koji se odnosi na jednokratne novčane naknade svim majkama koje u tekućoj godini rode treće odnosno četvrto dijete. Svakoj majci koja rodi treće dijete, Ministarstvo porodice omladine i sporta preko Javnog fonda dječije zaštite RS isplaćuje jednokratni iznos, od 600,00 KM. Svakoj majci koja rodi četvrto dijete isplaćuje se jednokratni iznos od 450,00 KM. Ovaj projekat se realizuje od 2006. godine i do sada je za te namjene izdvojeno 9,788.288,00 KM.

Vlada Republike Srpske uvela je i materinski dodatak za nezaposlene porodilje u iznosu od 405 KM. Pravo na materinski dodatak ostvaruje nezaposlena majka u trajanju od 12 mjeseci. Pravo na materinski dodatak može ostvariti majka pod uslovom da ima prebivalište u Republici najmanje godinu dana prije rođenja djeteta i da je nezaposlena.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta od 2007.godine kao mjeru podrške roditeljstvu obezbjeđuje školske udžbenike za sve odlične učenike osnovnih škola od trećeg do devetog razreda iz porodica sa četvoro i više djece. Za ove namjene do sada je izdvojeno 1,734.813,00 KM.

Vlada Republike Srpske je već preduzela mjere koje su dovele do povećanja plata radnicima, a namjera je da se u skorijoj budućnosti određenim mjerama dođe do prosječne plate u Republici Srpskoj od 1000 KM.

Pored navedenog Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite, kroz Strategiju zapošljavanja Republike Srpske, poseban fokus stavlja na populaciju mladih u Republici Srpskoj i postoje različiti programi podrške za zapošljavanje i pokretanje vlastitog biznisa.

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u 2018. godini u skladu sa Omladinskom politikom RS 2016-2020 i Strategijom zapošljavanja RS 2016-2020 u kojoj su mladi prepoznati kao prioritetna grupa, realizuje „Program podrške zapošljavanju mladih u statusu pripravnika“ za koji je izdvojeno 5.960.000KM i kojim će se omogućiti da se oko 900 mladih putem sticanja radnog iskustva zaposle i lakše uključe u proces rada.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske kroz Akcioni plan zapošljavanja za 2018.godinu ukupno izdvaja 14.650.000 KM za različite programe zapošljavanja, a kada su u pitanju mladi sa srednjom stručnom spremom oni su jedna od prioritetnih grupa u „Programu zapošljavanja u privredi“ putem mogućnosti zapošljavanja kod poslodavaca i samozapošljavanja.

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite kao najznačajnije mjere usmjerene na povećanje zapošljivosti mladih u Republici Srpskoj, u okvirima nadležnosti ministarstva i Zavoda za zapošljavanje RS realizuje različite projekte podrške zapošljavanju pripravnika, kroz koje je do sada prošlo više od 6.510 mladih, a za čije finansiranje je utrošeno više od 34.800.000 KM do 2016. godine. (Za period 2011-2016.godina za podršku samo pripravnicima je izdvojeno 16.187.395KM za zapošljavanje 2477 lica.)

Pomenuto ministarstvo i Zavod za zapošljavanje RS pripremaju Program podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih do 35 godina starosti „„START- UP SRPSKA“.
Vrijednost programa je 2 miliona KM, a finansira se donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije u iznosu od 500.000 EURA (977.915 KM) i sredstvima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u iznosu od 1.022.085 KM.
Cilj programa je podrška razvoju preduzetništva, održivi ekonomski razvoj, smanjenje broja nezaposlenih mladih kroz pokretanje vlastitog biznisa registracijom preduzetničkih radnji ili privrednih društava od strane mladih do 35 godina starosti. Program se realizuje u četvrtom kvartalu 2018. godine.

Posebni projekti koji su se putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske realizovali u 2017.godini su:

– „ Projekat stručne prakse za lica visoke stručne spreme do 30 godina starosti bez radnog iskustva“ – „Projekat sticanja radnog iskustva mladih u statusu pripravnika sa VSS u 2017.godini”– zaposleno 381 lice odobreno je 2.541.151,00 KM;

– Projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih boraca VRS „Zajedno do posla“ – u 2017. godini je zaposleno 610 lica i izdvojeno 3.005.000,00 KM.

Sve navedeno je dio mjera podrške, prije svega mladim ljudima u Republici Srpskoj, koji treba da ostvare puni reproduktivni i radni potencijal u Republici Srpskoj, čime bi dugoročno obezbijedili prosperitet našeg društva. Da bi se to i ostvarilo potrebno je dodatno afirmisati tržište rada, otvarati nova radna mjesta, povećavati minimalnu i prosječnu platu u Republici Srpskoj, olakšati rješavanje stambenog pitanja, što su i najavili najviši zvaničnici Republike Srpske, kao prioritete za naredni period. U skladu sa tim i Ministarstvo porodice, omladine i sporta će uzeti svoju ulogu u provođenju politika Vlade Republike Srpske za poboljšanje položaja svih kategorija stanovništva, a posebno mladih kao specifične ciljne grupe za našu budućnost.”

Ostavite komentar