DRUŠTVONASLOVNA

Sudija Osnovnog suda Brčko distrikta Nedeljko Tabaković: Afera Grčević je samo jedna u nizu

Sudija Osnovnog suda Brčko distrikta Nedeljko Tabaković za Oslobođenje govori o tome kako se u zakon mora uvesti mogućnost žalbi na odluke VSTV-a BiH. Intervju, koji je vodila novinarka Zinaida Đelilović, prenosimo u cjelosti.

Javno ste reagovali na (još jedno) imenovanje Jadranka Grčevića za predsjednika Osnovnog suda u Brčkom. Da li ste i nešto konkretnije poduzeli po tom pitanju?

Poslao sam primjedbe na izbor kandidata prije održavanja sjednice na kojoj će biti imenovan predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta BiH. VSTV-u sam ukazao na niz nepravilnosti, a pogotovo na nepoštovanje Poslovnika o radu VSTV-a, tačnije odredbe člana 49. stav 9. tačka a, koji propisuje da se neće pozivati na razgovor kandidat, bez obzira na broj ostvarenih bodova, ako mu je u istom sudu zaposlena supruga. U konkretnom slučaju, izabranom kandidatu je u OS Brčko distrikta BiH zaposlena supruga, što je VSTV-u bilo poznato jer je taj podatak stajao u prijavnom obrascu.

Greške nije bilo

Nakon što sam pročitao izvještaj sa sjednice VSTV-a da je Grčević imenovan, uložio sam niz prigovora VSTV-u i tražio sam da se takva odluka poništi kako bi došlo do pravilne primjene Poslovnika o radu VSTV-a.

Šta su Vam odgovorili?

Odgovorio je predsjednik VSTV-a i u tom odgovoru od 16. jula on decidirano kaže: “VSTVBiH je na sjednici održanoj 18. jula razmatrao predmetni prigovor kojom prilikom je bilo utvrđeno…” Pazite, piše se 16. jula da je raspravljano 18. jula. Dakle, dva dana unaprijed se piše da je to raspravljano.

U VSTV-u objašnjavaju da je “tehničkom omaškom” na dopisu ostao datum 16. juli…

Nije moguće da je ostao greškom pogrešan datum, jer na portalu VSTV-a nakon četiri do pet dana objavljuje se izvještaj sa sjednice i u tom izvještaju stoji na datum 18. jula kao prva tačka imenovanje predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta BiH. U tom izvještaju se nigdje ne spominje da se raspravljalo o mom prigovoru, jer da jeste, to bi se moralo unijeti u zapisnik. Pored toga, u tom dopisu Milan Tegeltija navodi da je “kandidat (misli se na Jadranka Grčevića) već sudija tog suda i u slučaju da ne bude izabran za predsjednika suda, nastaviće obavljati dužnost sudije OS Brčko distrikta BiH”. Prema tome, ako Tegeltija datum na dopisu pravda “tehničkom omaškom”, kako objašnjava činjenicu da o imenovanju koje se već desilo piše u budućem, a ne u prošlom vremenu, jer mu je podatak o imenovanju Grčevića morao biti poznat, ako je odgovor uopšte pisan nakon donošenja odluke o imenovanju predsjednika OS Brčko distrikta BiH, jer sve navedeno upućuje na suprotno.

Kažete da članovi VSTV-a ne mogu tumačiti Pravilnik kako njima odgovara. Kako to promijeniti uopšte?

Tražim da se Pravilnik doslovno primijeni. Pravilnik je u maju pretrpio izmjene i ovo je prvi put da je donesena ovakva jedna odredba i to na insistiranje Evropske komisije. U sudu u kojem je zaposlena supruga nekog od sudija tog suda, taj sudija ne može biti izabran za predsjednika suda.

Iz VSTV-a se brane time da ona nije nosilac pravosudne funkcije…

To je predsjednik VSTV-a napisao i u dopisu od 16. jula, da supruga Grčevića nije nosilac pravosudne funkcije, dakle nije sudija. Ali, ako pogledate Poslovnik, tamo stoji “zaposlen”, što znači bez obzira na kojoj je poziciji. Kada su sa Al Jazeere pozvali gospodina Tegeltiju, on im je dao drugo pojašnjenje, odnosno da je ona bila supruga Grčevića i prije nego je stupio na snagu Pravilnik. Ali, to nema nikakve veze sa Pravilnikom, jer je navedena odredba sasvim jasna. U pravu se mogu tumačiti samo pravne praznine, ali nikako i jasno navedene činjenice. U konkretnom slučaju navedena odredba podrazumijeva da se na razgovor za predsjednika suda neće pozivati kandidat kojem je bračni drug zaposlen u tom sudu i nema veze da li je on sklopio brak prije, za vrijeme ili poslije donošenja te odredbe. Pravilnik to ne poznaje.

Šta ćete poduzeti po tom pitanju?

Prema članu 12. stav 4. Poslovnika, svaki član Vijeća, glavni disciplinski tužilac, direktor i zamjenik direktora Sekretarijata mogu predložiti predsjedniku da se određeno pitanje uvrsti na dnevni red sjednice. Upravo ću na osnovu toga svim članovima Vijeća u ponedjeljak uputiti e-mail u kojem ću tražiti da se na septembarskoj sjednici poništi odluka o imenovanju Grčevića, jer je prekršen član 49. stav 4. tačka a. Poslovnika koji je donesen na inicijativu Evropske komisije. Očekujem reakciju međunarodne zajednice, ali i Ambasade SAD-a, a posebno Vijeća Evrope jer je ova odredba njihov propis i ovo je prvi put da VSTV želi da taj propis izigra. Iako sam to već jednom zatražio, odmah nakon što sam saznao za tu odluku.

Očekujete li da će to uraditi?

Njihovo ponašanje je do sada bilo takvo da izgleda nikome nisu dužni podnositi izvještaj. Znate da su i na insistiranje Parlamentarne skupštine rekli da nisu dužni podnositi bilo kakav izvještaj, pa ni za aferu Potkivanje i da je to miješanje u rad pravosuđa. A, bilo je još afera i ovo sa izborom Grčevića je nakon Potkivanja samo jedna u nizu. Ali, nije miješanje u rad pravosuđa kada PSBiH traži izvještaj u pogledu tih afera. Na koncu, oni im obezbjeđuju i budžet, finansiraju ih, pa samim tim onaj ko vas finansira ima pravo tražiti izvještaj od vas

Šta konkretno zamjerate VSTV-u?

Što su mene diskvalifikovali iz konkursne procedure. Oni nisu primijenili član 56. Poslovnika gdje se traže ocjene za posljednje tri godine. Kod mene su uzete u obzir ocjene za 2015. (ocjena 5), 2016. (ocjena 3) i 2017. (ocjena 4). Ovaj pravilnik propisuje koja ocjena predstavlja ekvivalent broja bodova i bodovanja ocjene rada unutar bodovnih rasporeda, a vrši se prema formuli koju propisuje Pravilnik u članu 56. i onda sam po tome ostvario dovoljan broj bodova da bih bio uvršten u proceduru. Interesantno je što Tegeltija u odgovoru od 16. jula navodi da mi je ocjena za 2015. četvorka, a ne petica, te se poziva na član 21. Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u BiH, koji je objavljen i u Službenom glasniku BiH. Međutim, član 21. samo opisno daje ocjene kao nezadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju, zadovoljavajuće, dobro, uspješno i izuzetno uspješno i on se ne može primijeniti.

Nakon afere Potkivanje, dvije sutkinje iz Sarajeva inicirale su raspravu između nosilaca pravosudnih funkcija. Radi se o prepisci e-mailovima. Da li je to način za rješavanje problema ili vi, kao nosioci pravosudnih funkcija, morate poduzeti konkretnije mjere?

Trebalo bi, pošto imamo sada udruženja sudija na nivou FBiH i RS-a, a odnedavno i Brčko distrikta. Međutim, samo smo imali dva sastanka na kojima nismo donosili konkretne odluke. O ovim aferama nismo raspravljali.

Kraći mandat

Preko udruženja sudija bismo trebali inicirati izmjene procedure imenovanja, depolitizacije cjelokupnog pravosuđa, sistema ocjenjivanja i učinka vezano za nosioce pravosudnih funkcija. Može se uvesti i strožiji disciplinski postupak, a posebno pravni lijek na konačne odluke VSTV-a.

Da li baš VSTV možemo kriviti za sve loše u pravosuđu i koji je Vaš recept za bolje pravosuđe?

VSTV bi trebao da se zapita zašto je ovako loše stanje u pravosuđu i da napravi detaljnu analizu, a prije svega analizu imenovanja svih nosilaca pravosudnih funkcija. Taj segment se treba daleko poboljšati, vjerovatno kroz nove izmjene Zakona o VSTV-u. Tom zakonu trebaju radikalne promjene i članovi VSTV-a bi trebalo da imaju kraći mandat.

Koliko je uopšte realno očekivati da našem pravosuđu može pomoći Rajnhard Pribe? Možemo li mi sami spasiti naše pravosuđe?

Imamo dosta dobrih i kvalitetnih kadrova, ali bitno je i učešće stranaca, da nam prenesu značajna iskustva. Vjerujem da nam oni mogu puno pomoći da se stanje poboljša. Ali, pod broj jedan potrebne su izmjene Zakona o VSTV-u i to ne kozmetičke, već radikalne. I mi u našem sistemu moramo imati nešto što je iznad VSTV-a. Moramo imati kontrolu nad VSTV-om.

Comment here