Radio Televizija SNSD i drug Mile: Naprijed u prošlost!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Godine su prošle pune muka.

Ginulo se za Srpsku nijemo.

Ili s pjesmom umjesto jauka,

Druže Mile mi ti se kunemo.

Sastanak Izvršnog komiteta KPJ, tj. SNSD. FOTO: Telegrafska agencija nove Jugoslavije, odnosno Srna.

Piše: Mladen Bubonjić

U Banjaluci je danas održan sastanak Izvršnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, hoću reći Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Nakon sastanka Jugoslovenska radio-televizija, bože šta mi je, mislio sam reći Radio Televizija Republike Srpske, ni manje ni više nego uživo je prenosila konferenciju za medije na kojoj je drug Tito, sad se stvarno brinem, htio sam reći drug Mile, odnosno Milorad Dodik, izjavio da su drugovi, odnosno članovi Izvršnog komiteta razmatrali ekonomsko-socijalnu i finansijsku situaciju u SFRJ, tj. Republici Srpskoj. Uh, neće na dobro, sve mi nešto crveno pred očima.

Telegrafska agencija nove Jugoslavije, evo ga opet, mislio sam reći Srna, prenijela je da je drug Tito, odnosno lider SNSD-a Milorad Dodik rekao da su na današnjem sastanku Izvršnog komiteta partije usvojeni zaključci sa Glavnog odbora KPJ, odnosno SNSD-a, koji će biti dostavljeni opštinskim odborima i koalicionom partnerima kako bi bili pripremljeni za posebnu sjednicu Savezne skupštine, tj. Narodne skupštine Republike Srpske.

Drug Mile je rekao da je Izvršni komitet partije danas odlučio da se izvrše pripreme kako bi se od 1. januara 2020. godine stimulisalo različitim mjerama Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, odnosno Vlade RS, povećanje plata shodno realnim mogućnostima.

Dogovorili smo se da jedna naša posebna radna grupa već za iduću sedmicu pripremi politički okvir za politiku plata u SFRJ, odnosno Republici Srpskoj.

On je, nakon sjednice Izvršnog komiteta rekao društveno-političkim radnicima, da u partiji smatraju da plate u RS treba da budu povećane, ali racionalno.

Drug Mile je potvrdio da je Izvršni komitet KPJ, tj. SNSD-a odlučio da podrži Prezidijum, odnosno Vladu da se u ovoj i idućoj godini uđe u rekonstrukciju svih magistralnih puteva u RS za šta treba obezbijediti određena sredstva na bazi realnih priliva koje ima Direkcija za puteve.

Obezbijediće se da se putevi rekonstruišu sa nekim vrstama odgođenog plaćanja iz realnih izvora koji postoje u samoj Direkciji za puteve.

Drug Dodik je istakao da je Izvršni komitet zaključio da je neophodno pristupiti formiranju Kominterne, odnosno Savjeta ministara BiH bez uslovljavanja.

Mi smo od početka bili za brzo formiranje vlasti, ovo su bile opstrukcije koje su išle za tim da se smanji autoritet i značaj organa na nivou SR BiH, tj. BiH. Komitet smatra da je neophodno pristupiti formiranju organa vlasti na nivou BiH, prije svega Savjeta ministara bez ikakvih uslovljavanja koji nema sama KPJ, odnosno SNSD i odbacuje bilo kakve mogućnosti da se uslovljavanjem obezbijedi sam izbor Kominterne, tj. Savjeta ministara BiH.

On je naveo da je Izvršni komitet danas potvrdio sve dosadašnje politike u vezi sa kandidatima i politike koje namjeravaju voditi.

Sastanku Izvršnog komiteta KPJ, šta ću prešlo mi u naviku, mislio sam SNSD-a, osim druga Mile, prisustvovali su zamjenici, drugarica Željka Cvijanović i drug Igor Radojičić, generalni sekretar Luka Petrović, predsjednik Političkog savjeta drug Slavko Mitrović, predsjednica Aktiva žena drugarica Nada Tešanović i predsjednik Mladih SNSD-a mlađani drug Denis Šulić.

Među prisutnim bili su i član Glavnog odbora KPJ, tj. SNSD-a drug Zoran Tegeltija, kao i članovi SNSD-a drugarica Zora Vidović, i drugovi Igor Žunić i Siniša Karan.

Bilo nekad, a ponavlja se. Doduše, u “malo” drugačijem obliku, u formi javnog servisa, ali suština je ista. Daleko je sunce.