DRUŠTVOEKONOMIJANASLOVNA

Povećanje plata koje najavljuje Vlada neće biti moguće, tvrde sindikati

Skandalozno je ponašanje Vlade Republike Srpske kada je u pitanju izmjenjeni Zakon o platama kojim je Vlada na sva zvona najavila povećanje plata od septembra za 30 do 50 maraka, tvrde u Konfederaciji sindikata Republike Srpske.

U Vladi su brže bolje požurili da plate povećaju sebi pa su u toj žurbi ili neznanju napravili nekoliko kardinalnih grešaka koje će dovesti do toga da neki u Republici Srpskoj u septembru neće ni moći da dobiju platu osim ako ne prekrše zakon ali i do toga da će mnogima plata umjesto da bude povećana biti smanjena.

To je sve rezultat Vladinog upornog odbijanja da razgovara sa socijalnim partnerima kažu u Konfederaciji sindikata Republike Srpske.

foto srpska cafe

“Da se sve radilo navrat nanos kada su usvajani Zakoni o platama najbolje vam govori Zakon o platama zaposlenih u javnim službama gdje su propustili da uvrste kategoriju plate za direktora koji vodi ustanovu do 100 zaposlenih. Što je još veći paradoks za pomoćnike njegove, savjetnike, za zamjenike u ustanovama do 100 zaposlenih utvrđeni su koeficijenti. Ovim Zakonom je definisano da nakon što stupi ovaj zakon na snagu prestaje da važi stari zakon i ja pitam kako će se isplatiti plata bilo kom direktoru javne službe ili javne ustanove koja ima do 100 zaposlenih jer nema zakonske mogućnosti da mu se isplati plata. Kao što znate Ustav RS je definisao da se radnicima plata isplaćuje na oosnovu Zakona o platama ili kolektivnog ugovora. Ti direktori nemaju ni jedan pravni osnov i svaka plata koja bude isplaćena njima od 1 avgusta biće nezakonita.”rekao je Božo Marić predsjednik Sindikata uprave RS.

Nakon usvajanja Zakona o platama NSRS je donijela zaključak i uputila ga Odboru za bezbjednost da u okviru Republičke uprave civilne zaštite se formiraju službe sa specijalizovanim zaposlenim ljudima. Formirane su te službe ali su ti zaposleni sada izostavljeni iz Zakona o platama, tvrde u Sindikatu uprave.

“Oni su vrlo rado sebi donijeli odluku kojom su uvećali sebi plate i otišli su na godišnje odmore i u izborne kampanje a svi zaposleni u jedinicma lokalne samouprave su prepušteni na milost i nemilost jer nemamo posebnog kolektivnog ugovora kroz koji smo utvrdili koeficijente kao jedino zakonsko uporište za utvrđivanje plata. Sada imate slučajeve da imate dvije kategorije plata u kolektivnom ugovoru koje su manje od najniže zagarantovane plate u RS.”-rekao je Božo Marić.

Sindikat uprave najavljuje da će morati da zaštitu traži na Ustavnom sudu Republike Srpske a tvrde i da su imali razgovore sa pomoćnikom resornog ministra sa kojim su usaglasili tehničke detalje a da sada neko ne želi da potpiše dalje ono što dalje treba da slijedi. U Sindikatu uprave napominju i da nije jasno kako Vlada misli da dođe do povećanja plate od 30 maraka kada Vlada nije završila sav posao po tom pitanju.

“Jasno i precizno stoji da ne može se doći do povećanja plate od 30 maraka ukoliko se ne izvrši promjena koeficijenta. Jedino promjenom koeficijenta koji je varijabilni dio u obračunu plate možete doći do tog nominalnog iznosa od 30 maraka. Vlada RS je donijela odluku kojom je sebi povećala plate a ne žele da pregovaraju o posebnim kolektivnim ugovorima kojima bi i ostalim zapsolenima u RS trebalo da se izdefiniše povećanje plate. Još veći apsurd je da tražite od poslodavaca da ćete da ih kaznite a vi ne poštujete vlastite zakone.”-rekao je na konferenciji za novinare predsjednik Sindikata uprave RS.

Vlada će biti odgovorna ukoliko ne reaguje do kraja mjeseca i za nastavak sindikalne borbe i za nezakonito isplaćivanje plata rekli su u Konfederaciji sindikata Republike Srpske.

“Presjecaju vrpce samo što nisu još počeli kokošinjce da otvaraju a ne bave se suštinskim stvarima da zaposleni u 64 opštine i grada nemaju zakonski osnov za obračun plata. Vi morate da znate da je Zakonom o porezu na dohodak sad definisano da je plata prije oporezivanja a vi sada imate situaciju da će se zaposlenima u lokalnoj samoupravi plata smanjiti jer jedini pravni osnov je koeficijent koji je utvrđen posebnim kolektivnim ugovorom. Mi nismo mijenjali posebni kolektivni ugovor da napravimo taj matematički preračun, da uvećamo koeficijent jer je on jedina varijabla za obračun plata. Nismo to uradili i sada će se tim ljudima se zaključiti ugovor o radu gdje će im biti uključen i porez i kad se isplati plata oni će njemu odbiti i on će imati manju platu.– zaključio je Marić.

U Konfederaciji sindikata rekli su i da je najavljeno povećanje plate od tridesetak maraka apsurdno i da plate moraju da se vrate na nivo iz 2008 godine jer povećanja ne prate rast cijena u Republici Srpskoj i potrošačku korpu.

Comment here