Penzije u RS i FBiH: “Igranje” Željke Cvijanović sa brojkama

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović je u izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske, u kojoj je rekla da je RS uvijek bila i biće bolji dio Bosne i Hercegovine, navela da nisu tačne priče o višim platama, socijalnim davanjima i penzijama u Federaciji BiH. Tom prilikom je navela podatak da u FBiH oko 82% penzionera prima penziju u iznosu od 340 do 350 KM.

Bez namjere da ulazimo u raspravu o kvalifikacijama i gradaciji “uspješnosti” entiteta u BiH, uvidom u statistički izvještaj o isplaćenim penzijama za avgust 2019. godine koji je objavio Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje možemo vidjeti da najniža penzija iznosi 371,77 KM tako da nije jasno odakle Željki Cvijanović brojka od 340 do 350 KM. Takođe, nije jasan ni procenat od 82% koji je navela.

Inače, da pojasnimo, prema članu 81. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, najniži iznos penzije pripada korisniku starosne, porodične, odnosno invalidske penzije, a kome je penzija određena u manjem iznosu od penzije utvrđene po odredbama stava (2) ovog člana koji kaže da je najniži iznos penzije iznos najniže penzije isplaćene za decembar 2016. godine u Federaciji, usklađene za sva pripadajuća povećanja na dan ostvarivanja prava, a dalje se usklađuje u skladu sa članom 79. stav (1) ovog zakona.

Prema izvještaju o isplaćenim penzijama u FBiH ima 420.071 penzioner. Najviše ih je u isplatnoj grupi 1 (385.593 penzionera, odnosno 92%) koju čine penzioneri koji su penzijska prava ostvarili na osnovu Zakona o PIO, Zakona o PIO vojnih osiguranika (SFRJ), zatim tu su preuzeti korisnici bivše JNA, demobilisani borci s ispunjenim uslovom za starosnu penziju i pripadnici vojske FBIH po zakonu o PIO.

Kada se pogledaju podaci o iznosima penzija po rasponima za ovu isplatnu grupu možemo vidjeti da penziju do 50 KM prima 25.950 penzionera, odnosno 6,73%. Dalje, penziju od 50 do 100 KM prima 14.784 penzionera, odnosno 3,83%, dok penziju od 100 do 371,77 KM prima 29.971 penzioner, odnosno 7,77%. Penziju u iznosu od 371,77 KM prima 173,958 penzionera, odnosno 45,11%.

Zbirno, penzije ispod minimalne penzije u iznosu od 371,77 KM u ovoj isplatnoj grupi prima 70.705 penzionera, odnosno 18,33%. Kada se tom broju doda broj penzionera koji primaju penziju u iznosu od 371,77 KM, dobijamo broj od 244.663 penzionera, odnosno 63,44%.

Dakle, opet naglašavamo da nije jasno odakle predsjednici RS procenat od 82% penzionera u FBiH koji primaju penziju u iznosu od 340 do 350 KM.

Bez pretenzija da zastupamo interese FBiH, kao ni da “napadamo” RS, Željki Cvijanović, ali i ostalim političarima u RS, kao i u FBiH, bilo bi bolje da se “takmiče” u pozitivnim rezultatima, ako ih uopšte ima, nego da naglašavaju negativne pokazatelje, koji su inače neprovjereni i netačni. Plasiranjem netačnih podataka i prenaglašavanjem navodno gorih pokazatelja u FBiH, političari u RS u kontinuitetu skreću pažnju sa realnih društvenih problema istrajavajući u kreiranju percepcije u javnosti da je RS bolji dio BiH.

GERILA info