Osnovni sud zastupa Eko Toplane. Građane obaviještava da su dužni da izmire obaveze prema ovom preduzeću.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Osnovni sud u Banjaluci stavio se u ulogu advokata preduzeća Eko Toplane. Takav se zaključak nameće iz aktivnosti koje posljednjih dana provodi ova pravosudna institucija. Osnovni sud Banjaluka građanima Banjaluke koji su korisnici usluga Toplane, mnogi mimo svoje volje, šalje obaviještenje u kojem korisnika usluge banjalučke Eko Toplane obaviještava da je dužan da izmiri dugovanja prema ovom preduzeću. Bez bilo kakvog suđenja ili presude. Sud slanjem ovakvog obaviještenja potraživanje jedne strane prema drugoj već smatra izvjesnim i opravdanim a to ne bi trebalo da bude tako jer sud sve strane u postupku mora da posmatra jednako i da bude nepristrasan. To za Gerila info pojašnjavaju pravni stručnjaci.

“Sud ne može da opominje stranku da plati troškove sastava prijedloga za izvršenje u iznosu od 309 KM prije donošenja rješenja o izvršenju jer se ovi troškovi dosuđuju rješenjem o izvršenju. Ako rješenje nije doneseno onda ne postoji obaveza plaćanja sastava prijedloga za izvršenje. Drugim rječima, sud ne može da opominje stranke da plate nešto o čemu još nije donio odluku da su dužni da plate. Time sud prejudicira sopstvenu odluku u korist jedne stranke pred sudom a na štetu druge i time bez odluke odlučuje o nekoj pravnoj stvari.”-pojašnjava jedan advokat koji je dobio ovakvo obavještenje suda za svog klijenta u Banjaluci.

Još je niz nelogičnosti u samom postupku obaviještenja suda da se plati nešto za šta ne postoji sudsko riješenje, zaključak ili odluka. Iako ne postoji nikakva odluka o dosuđenim troškovima sud opominje nevoljnog korisnika usluga Toplane da plati obaveze prema ovom preduzeću.

Kako je uopšte nastao dug pojedinaca prema Eko Toplanama?

Kada je stara banjalučka toplana prestala sa radom na adrese korisnika iz ovog preduzeća stigao je jednostrani raskid ugovora u kojem su korisnici obaviješteni da preduzeće prestaje sa radom i da usluge grijanja preuzima drugo preduzeće. Drugo preduzeće, Eko Toplane Banjaluka, bez potpisivanja bilo kakvog ugovora počelo je da vrši uslugu isporuke toplotne energije a počeli su i sa slanjem računa. Onaj ko je prihvatio uslugu i počeo da plaća uslugu smatra se po pravu novim korisnikom usluga. Najveći problem je, međutim nastao kod korisnika usluga stare toplane koji su ranije ugradili kalorimetar a nakon gašenja stare toplane odlučili da više ne koriste usluge nove toplane. Budući da je Eko Toplana uz dozvolu grada Banjaluka do krajnjih granica zakomplikovala mogućnost isključenja sa mreže korisnici koji ne žele da se griju na toplanu jednostavno su to prestali da čine zavrtanjem kalorimetra što mu je i glavna funkcija.

Međutim, bez obzira na to što nema potrošnje toplotne energije postoje troškovi. Zahvaljujući uvođenju fiksnog dijela troška koji nema veze sa potrošnjom već naplaćuje samu uslugo dovođenja energije do stana. U prosjeku taj trošak po stanu iznosi oko 20 maraka po stanu u Banjaluci.

U Osnovnom sudu Banjaluka odgovorili su na pitanje zbog čega u ime Eko Toplana obaviještavaju građane da su dužni da plate obaveze prema ovom preduzeću. Tvrde da ne staju na stranu Eko Toplana.

“Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) u okviru realizacije projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza (ICEA projekat), provodi aktivnosti usmjerene ka unapređenju izvršnog postupka u BiH, u okviru kojih se šalju odgovarajuća Obavještenja izvršenicima da je kod suda podnesen prijedlog za izvršenje u izvršnim komunalnim predmetima (u predmetima u kojima je podnesen prijedlog za izvršenje, a u kojima izvršenje još nije dozovoljeno), a sve imajući u vidu veliki broj izvršnih, naročito komunalnih predmeta u bh pravosuđu, kao i preporuke i obaveze koje je BiH preuzela na putu ka EU u pogledu unapređenja izvršnog postupka. Trenutno od strane VSTS BiH u provođenju ovog projekta u Osnovnom sudu u Banjoj Luci angažovan je jedan dostavljač na dostavljanju Obavještenja izvršenicima, a sve u cilju ekonomičnijeg sprovođenja izvršnih postupaka i smanjenja troškova. Pilot projektima su obuhvaćeni i općinski sud u Zenici i Tuzli, te osnovni sudovi u Banjoj Luci i Bijeljini. Provodjenjem ovog projekta ne utiče se na nepristrasnost suda prilikom postupanja i odlučivanja u komunalnim predmetima, te se ni na koji način ne favorizuje bilo koja stranka u postupku.”piše u odgovoru banjalučkog Osnovnog suda.

U međuvremenu sve više banjalučana traži pravni savjet i pomoć u slučaju Eko Toplane.

“Jedan sam od korisnika toplotne energije koju je isporučivala stara toplana .Grijanje po uslovima Eko toplane nisam htio prihvatiti (ugovor nisam potpisao) tražio sam da mi se umjesto mjesečnog fiksnog iznosa računatog po m2 st.prostora utvrdi iznos transportnih troškova prema količini isporučene toplotne energije mjerene preko kalorimetra. Oni su uporno slali račune a u martu su sudu podnijeli nalog za prinudnu naplatu po kome je sud umjesto rješenje donio obavjest o izvršnom postupku bez pravnog lijeka čime bez ikakvog osnova svrstao na stranu tražioca izvršenja. Molim da mi ako ste u mogućnosti dostavite kontakt pravnog tima koji zastupa pravne interese grupe građana. Unaprijed hvala.”– mejl je koji je stigao na adresu naše redakcije.