Nedeljnja predviđanja. Čudne ruševine drevne civilizacije i tri preživjela pripadnika iste.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Na 44 stepena 46 minuta 27 sekundi sjeverne geografske širine i 17 stepeni 11 minuta 44 sekunde istočne geografske dužine smjestio se davno narod Orgulan. Civilizacija iznikla na temeljima ugašene čiji su pojedini tragovi postojanja tek ponegdje vidljivi. U rijekama u kojima i pored ogromnog truda vođa naroda Orgulan i dalje plutaju plastične kese i preko rijeka gdje se vide ostaci nečega što je vjerovatno fizičkim spajanjem obala služilo za primitivni prelazak rijeka u davna vremena. Najočuvaniji takav drevni ostatak nalazi se na rijeci Orgulas. Pored ruševina stoji statua sa likom povećeg muškog pripadnika vrste koja je naseljavala obale Orgulasa i na kojoj piše na nerazumljivom jeziku “ка се ове ањалучкки мост”. Narod Orgulan, ne uvijek u potpunosti tolerantan prema prežvjelim pripadnicima davne civilizacije, ipak je odlučio da ruševinu zašiti kao spomenik davnim vrremenima. Pojedinci kažu da to nije učinjeno iz simpatije prema ruševini već kao pokazatelj čudnog načina premošćavanja rijeka i činjenice da je u arrhivama porušenih zgrada pronađen video zapis koji pokazuje da je to mjesto za pripadnike izumrlog naroda očigledno bilo sveto jer je zabilježeno da su se na tom mjestu okupljale vođe izumrlog naroda sa hiljadama sljedbenika a da je čitav prostor svijetlio čudnim bojama. Tako da je zaključeno da je ruševina služila i za privlačenje stranih sila ili u najmanju ruku odavanje počasti bogovima primitivnog naroda.

Geografski prostor 44 stepena 46 minuta 27 sekundi sjeverne geografske širine i 17 stepeni 11 minuta 44 sekunde istočne geografske dužine ni 244 godine nakon silaska “Prvih od mnogih” od naroda Orgulan nema zvaničan naziv. Više od dvije stotine godina Mudraci predvodnici razmatraju mogućnost da prostoru ostave staro ime pronađeno na brojnim limenim pločama na različitim stranama geografske širine. Većina, ipak, vijekovima odbija da zadrži stari naziv jer nema nikakve veze sa novim vrijednostima koje je na prostor donio narod Orgulan tako da dio naroda Orgulan prostor zove nerazumljivo “ањак укал” dok dio više voli savremeni naziv PSWUZTTT Orgulan7. Zvanično to je i dalje Geografski prostor 44 stepena 46 minuta 27 sekundi sjeverne geografske širine i 17 stepeni 11 minuta 44 sekunde istočne geografske dužine. Najveći problem nepostojanje dogovora oko imena pravi putnicima i kontrolorima granica.

Orgulanska skupština, razumljivo, sve manje pažnje posvećuje davanju novog zvaničnog imena Prostoru, jer su nadolazeći problemi mnogo bitniji. Carinska unija Udruženih civilizacija pokazala je namjeru da narod Orgulan privremeno, zbog nepoštovanja pojedinih odredbi izbaci iz Savjetovanja za trošenje planetarnih resursa. Zaključak unije je da je narod Orgulan premalo ulagao u zajedničke civilizacijske resurse a previše u razvoj Geografskog prostora 44 stepena 46 minuta 27 sekundi sjeverne geografske širine i 17 stepeni 11 minuta 44 sekunde istočne geografske dužine.

Opravdanja Mudraca da je prostor koji je prilikom dolaska Prvih od mnogih zapao narod Orgulan bio nazaostaliji od svih ostalih prostora, da je zemlja bila gotovo neupotrebljiva za obradu, da su rijeke bile prepune čudnog materijala a da je dio prostora bio prepun opasne tečne materije primivnog naziva “Пирален” i da je shodno tome bilo neophodno veće ulaganje, nije za sada urodio plodom.

Savjet narodu Orgulan zamjera i što i dalje na vještačkom životu drži neke od pripadnika izumrle civilizacije. Iako nemaju mogućnost sporazumjevanja sa tri pripadnika izumrlog naroda skupština Orgulana drži ih u klupama uz obrazloženje da su potrebni kada se glasa o nekim ruševinama i iskopinama. Pripadnici izumrlog naroda ББ, НШ i МЈ (to su im šifrovana imena) adaptirali su se na nove uslove i prihvataju bez pogovora vlast naroda Orgulan a koriste i uučenjacima u istraživanju drevnih naroda.

U starim polurazumljivim spisima arrheolozi su pronašli da su ББ, НШ, i МЈ nekada bili nekakvi predstavnici izumrlog naroda. Ali to niko nije mogao sa sigurnošću da potvrdi jer je kraj njihovih imena stajalo previše nerazumljivih znakova. Narod Orgulan ih drži u vještačkom životu, između ostalog, jer iako nemaju pravo glasa bezrezervno podržavaju sve Mudrace predvodnike koji predvode Orgulance.