DRUŠTVONASLOVNAPOLITIKA

Ministarstvo manje ali izvršioca više

Najnovijom sistematizacijom radnih mjesta u ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske broj potencijalnih radnih mjesta povećan je na 106. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ovom ministarstvu objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske 8. februara 2019. godine. Ono što je u čitavoj priči sporno jeste to da se radi o novom ministarstvu, jednom od dva, koje je nastalo podjelom ministarstva industrije, energetike i rudarstva na dva dijela. Staro ministarstvo podjeljeno je na ministarstvo energetike i rudarstva i na ministarstvo privrede i preduzetništva.

Na čelu ministarstva privrede i preduzetništva došao je Vjekoslav Petričević iz NDP-a a nakon što se NDP Dragana Čavića priklonio vladajućoj većini u Republici Srpskoj a na čelo ministarstva energetike i rudarstva došao je Petar Đokić iz Socijalističke partije koji je do podjele starog ministarstva obavljao funkciju ministra industrije, energetike i rudarstva.

Do podjele jedinstvenog velikog ministarstva sistematizacijom i organizacijom radnih mjesta u ovom ministarstvu je bilo predviđeno 98 radnih mjesta. Taj broj je, takođe, u kontinuitetu povećavan. 2010. godine sistematizacijom je bilo predviđeno 93 izvršioca, 2012. 95 izvršioca da bi se došlo do konačnih 98 izvršioca.

Oba nastala ministarstva su manja od prethodnog zajedničkog što nije prepreka da u novom ministarstvu energetike i rudarstva broj potencijalnih izvršioca, unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta, bude u februaru ove godine povećan na 106.

Nova sistematizacija postala je važeća osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku a time je prestala da važi stara sistematizacija starog zajedničkog ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.

 

 

 

Comment here