DRUŠTVONASLOVNA

Milioni iz džepova građana za gradnju malih hidroelektrana

U tri posljednje godine građani Republike Srpske su, preko naknade za obnovljive izvore električne energije, na ime podsticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora uplatili gotovo 30 miliona maraka na račune pravnih i fizičkih lica koja su izgradila male hidroelektrane na rijekama u Republici Srpskoj. Takvih subjekta je dvadeset i sedam a uplata novca građana Republike Srpske na njihove račune konstantno se povećava. 2016. godine uplaćeno im je 8.048.841 maraka, 2017. 7.871.809 maraka a 2018. godine 12.510.545 maraka.

Na kraju 2018. godine ukupno je 27 pravnih i fizičkih lica dobilo podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

R.B.

NAZIV PREDUZEĆA

NAZIV MHE

IZNOS PREMIJE [KM]

2016

2017

2018

1

BOBAR TAUBINGER D.O.O. KALINOVIK BISTRICA B5A RIJECI BISTRICI

379.679

260.597

385.964

2

ELING MHE D.O.O. TESLIĆ DIVIČ NA RIJECI VRBANJI

392.635

340.390

392.413

3

ILOMSKA NA RIJECI ILOMSKOJ

1.047.619

888.814

1.027.908

4

ERS MHE D.O.O. FOČA SUĆESKA 1 I 2 NA RIJECI SUĆESCI

483.885

329.953

415.776

EHE D.O.O. BANJA LUKA ZAPEĆE NA RIJECI UGRU

494.398

730.513

797.820

5

NOVAKOVIĆI NA RIJECI UGRU

1.160.674

1.093.957

1.198.380

6

MEGA ELEKTRIK A.D. LAKTAŠI ŽIRAJA NA RIJECI ŽIRAJI

170.909

123.928

131.955

7

VELIKA JASENICA NA RIJECI VELIKA JASENICA

167.868

139.856

162.996

8

ŽEŽLJA NA RIJECI ŽEŽELJI

59.187

43.803

47.642

9

ŽIRAJA 2 NA RIJECI ŽIRAJI

95.776

10

OTEŠA MALE ELEKTRANE D.O.O. FOČA OTEŠA B-O-2 NA RIJECI OTEŠI

442.649

302.723

357.282

11

E-PROMET D.O.O. KOTOR VAROŠ GRABOVIČKA RIJEKA NA GRABOVIČKOJ RIJECI

197.795

177.267

178.580

12

HIDROINVEST D.O.O. ROGATICA USTIPRAČA NA RIJECI PRAČI

2.430.950

1.840.761

1.997.974

13

DUB NA RIJECI PRAČI

1.055.623

15

MHE OTOKE 1 OTOKE 1 NA RIJECI JANJU

11.897

16.030

19.909

16

ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA A.D. PALE MESIĆI NOVA NA RIJECI PRAČI

500.911

1.250.379

1.686.759

17

STRAJKO D.O.O. TREBINJE DO NA RIJECI BREGAVI

107.785

398.230

630.343

18

KRUPICA MHE D.O.O. FOČA BK2 NA RIJECI KRUPICI

81.349

110.893

19

ELEKTROS D.O.O. BANJA LUKA GOVZA BG1 NA RIJECI GOVZI

433.354

1.211.716

20

ELEKTRO-JOVANA D.O.O. MILIĆI JOVANA NA RIJECI ZELENI JADAR

91.196

282.511

21

ZP ELEKTRO DOBOJ A.D. DOBOJ PAKLENICA NA RIJECI PAKLENICI

7.894

37.916

22

ZEMX D.O.O. SREBRENICA ŠTEDRIĆ NA RIJECI ŠTEDRIĆ

172.743

23

TESLA D.O.O. MODRIČA CRKVINA NA RIJECI CRKVINI

60.278

24

PETROL-HIDROENERGIJA D.O.O. TESLIĆ JELEČ NA RIJECI GOVZI

519.581

25

STRAJKO-INŽENJERING D.O.O. TREBINJE ČEMERNO NA RIJECI TRTORIŠNICI

24.786

26

L.S.B. ELEKTRANE D.O.O. BANJA LUKA MEDNA NA RIJECI SANI

279.147

27

ETA-ENERGY D.O.O. ZVORNIK ISPOD KUŠLATA NA RIJECI DRINJAČI

106.634

UKUPNO

8.048.841

7.871.809

12.510.545

Gerila info je početkom godine pisala o novom poskupljenju električne energije zbog povećanja naknade za obnovljive izvore električne energije na računima za struju.

Sa decembarskih 0,0052 KM na januarskih 0,0075 po kilovatu. Povećanje cijene obnovljivih izvora električne energije dozvoljeno je Odlukom Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u efikasnoj kogeneraciji od 9. novembra prošle godine. Tom naknadom koja se uzima od potrošača obezbjeđuju se sredstva za isplatu premija proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora. Novim povećanjem cijene koju plaćaju građani Republike Srpske za te potrebe se na godišnjem nivou od građana i preduzeća u Republici Srpskoj ove godine u odnosu na prošlu uzima oko osam miliona maraka više, tvrdili su naši izvori. 2016. godine ta ista naknada je iznosila 0,0025 KM po kilovatu.

2016. godine je bilo potrebno 11 miliona maraka za podsticaje za gradnju malih hidroelektrana dok je u ovoj godini za te potrene neophodno 35 miliona maraka.

Jasno je da je gradnja malih hidroelektrana na rijekama u Srpskoj odličan posao za one koji grade male hidroelektrane a da je za budžet Republike Srpske sa finansijske strane ta gradnja vrlo upitna. Pojedine nevladine organizacije su na primjeru male hidroelektrane Medna pokazale da ne postoji ekonomska isplativost odnosno da Republika Srpska kada se sve sabere i oduzme gubi novac zbog gradnje malih hidroelektrana.

 

Comment here