DRUŠTVONASLOVNA

Borba građana i firme Eko toplane

 

Preduzeće Eko toplane ne odustaje. U poštanske sandučiće banjalučana koji nisu prihvatili nikakvu obavezu sa novim poslovnim subjektom u Banjaluci redovno stižu računi. Čak i onim građanima koji ne koriste energent koji toplana isporučuje jer imaju tu mogućnost s obzirom da imaju ugrađen kalorimetar. U računima se obračunava fiksni trošak koji je nedavno uz odobrenje grada Banjaluka ubačen kao stalni trošak isporuke energije od proizvođača do konzumenta. Bez obzira koristio krajnji potencijalni potrošač uslugu ili ne. Fiksni trošak zavisi od kvadrature objekta koji ima mogućnost da koristi usluge toplane. Nova toplana nedavno je na adrese banjalučana koji imaju mogućnost da koriste njene usluge poslala obavještenje u kojem piše da su građani dužni da potpišu ugovore sa novom toplanom i da ukoliko to ne učine u određenom roku smatraće se da pristaju na ugovoreni odnos u kojem toplana isporučuje i naplaćuje toplotnu energiju.

 

Stara toplana je, inače, sve potrošače koje je snadbijevala toplotnom energijom prije nekoliko mjeseci obavijestila da prestaje sa radom i da se ugovori koje su korisnici imali sa tom firmom raskidaju. Iako određen broj korisnika usluga stare toplane nije potpisao nikakav ugovor sa novom, to novo preduzeće ne spriječava da šalje račune, bez obzira da li je krajnji korisnik prihvatio da koristi usluge ili ne.

Prethodno opisana situacija izazvala je dosta polemike u Banjaluci a grupa građana je Eko Toplane Banjaluka pismeno obavijestila da ne prihvata nikakav odnos sa novom firmom, da ne želi da koristi usluge koje to preduzeće nudi i da isto tako smatra da ih niko ne može natjerati da kupuju nešto što ne žele da kupe.

“Obavijestio sam ih da ne želim da me maltretiraju računima, da ne želim da koristim njihove usluge i obavijestio sam ih da ću angažovati firmu koja se zvanično time bavi da me skinu sa mreže. Isto tako sam im napisao da smatram da njihovo obrazloženje da mi za odjavu sa mreže trebaju ovjerene saglasnosti svih stanara u mojoj zgradi ne može biti u skladu sa ustavom i u skladu sa ljudskim građanskim pravima u ovoj zemlji.”- priča za Gerila info jedan od građana Banjaluke koji je odlučio da ne pristane na jednostrano tumačenje pravila o isporuci toplotne energije u gradu na Vrbasu. Grupa građana se organizovala u neformalno udruženje i angažovali su pravni tim koji treba da zastupa njihove interese u bilo kakvom sporu sa novom toplanom.

foto Eko toplane, capital.ba

U Eko toplanama Banjaluka mjesecima nisu odgovarali ni na jedno pitanje upućeno elektronskom poštom dok su istovremeno javnost redovno obavještavali o svojim aktivnostima, takođe, putem elektronske pošte.

Gerila info, ipak, je nakon insistiranja dobila odgovore o uslovima isključenja sa mreže. Tražili smo i da prokomentarišu činjenicu da je stara Toplana obavijestila korisnike usluga da raskida ugovore a da građani sa novom nisu potpisali nikakve ugovore.

U svom odgovoru Eko toplane kažu da je njihov prioritet kvalitetna usluga i zadovoljan korisnik (u posljednjih nekoliko dana mnogo je žalbi na kvalitet grijanja u određenim dijelovima grada a korisnici se žale i da niko ne želi da im se javi na telefon) a da sve aktivnosti provode transparentno. Navode i da bi oni kao Eko toplane prekršili zakon ukoliko bi bilo kom korisniku prestali da isporučuju energiju. Pojašnjavaju i da, kada je riječ o odlukama i procedurama, je sve ono što je usvojila gradska skupština, procedura uključenja i isključenja sa sistema daljinskog grijanja, javno poznato i objavljeno.

“Posebno ističemo da Eko toplane Banjaluka nisu donosilac niti jednog od navedenih akata i da se kao davalac komunalne usluge moraju istih pridržavati, a različito tretiranje korisnika stvorilo bi pravnu nesigurnost i bila bi diskriminacija drugih korisnika prema Evroskoj konvenciji o ljudkim pravima i osnovnim slobodama koja je i sastavni dio Ustava BiH kao i kršenje odredbe člana 13. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.”- odgovorili su nam iz preduzeća Eko toplane.

foto: saglasnost za izdvajanje sa toplifikacionog sistema

Na sajtu ovog preduzeća zaista postoje uputstva i procedura za isključenje sa toplovodne mreže ali ti uslovi uglavnom i jesu predmet spora između dijela korisnika i novog preduzeća. Eko toplane na sajtu obavještavaju korisnike da svako ko želi da prestane da kupuje uslugu odnosno da se isključi sa sistema grijanja mora da pribavi saglasnost svih stanara u svojoj zajednici etažnih vlasnika, da ta saglasnost mora biti data u preduzeću Eko toplane ili ovjerena. Saglasnost koju svi članovi nosioci stanarskog prava moraju da potišu poprilično je  upozoravajućeg karatktera i obavještava potpisnike saglasnosti da prihvataju rizik da bi odjavljivanjem sa mreže svog komšije mogli imati lošije grijanje a da prelaskom komšije na alternativni način grijanja može doći do opterećenja elektroinstalacija i narušavanja protivpožarne zaštite.

 

Comment here