DRUŠTVOEKONOMIJANASLOVNA

Bočac 2 sagrađen na mjestu “Ustave”. To nije problem odgovaraju iz HE na Vrbasu

Hidroelektrana Bočac 2 koja je otvorena prije nekoliko dana sagrađena je na mjestu nekadašnje “Ustave” a to može da ostane potencijalan problem za Banjaluku tvrde izvori Gerila info. Ustava služi da reguliše nagle, iznenadne visoke vode i eventualno pucanje brane uzvodno od Ustave.

Ta Ustava na kojoj je sada napravljena nova hidroelektrana 2014. godine doslovno je spasila Banjaluku težih posljedica i znatno razornijih poplava“, tvrdi naš izvor.

Ključno pitanje je, tvrdi izvor našeg portala, kako je bilo moguće na ustavnoj brani napraviti hidroelektranu i ko je za to dao građevinsku dozvolu.

U ministartsvu za prostorno uređenje, građevinasrtvo i ekologiju Republike Srpske su nam odgovorili da je za navedeni objekat izdata građevinska dozvola. Upotrebna, na dan odgovora na pitanja 22 avgusta, još nije bila izdata jer je objekat bio u završnoj fazi izgradnje.

Iz ministarstva industrije Republike Srpske nisu odgovorili ni na jedno pitanje u vezi sa gradnjom Bočca 2 ali i arbitražnim sporom u Vašingtonu pa tako ni na pitanje o gradnji hidroelektrane na mjestu “Ustave”.

Dodatna pitanja koja kandiduju stručnjaci sa kojima smo razgovarali su ta da li hidroelektrana može imati funkciju ustavne brane i gdje je sada predviđeno da se pravi nova ustava.

foto: capital

Gradnjom Bočca 2 Hidrolektrane na Vrbasu odnosno Republika Srpska su ušle u rizik gubitka arbitražnog postupka u Vašingtonu koji je pokrenuo HES Vrbas zbog toga što im nikada nije bilo omogućeno da uđu u koncesiju koju su dobili 2004 godine. HES Vrbas je dobio koncesiju na gradnju dvije hidroelektrane Krupe “Niske” i Krupe “Visoke”.

Arbitražni spor u Vašingtonu težak je stotinu miliona evra a u zavisnom preuzeću Hidroelektrane na Vrbasu su za naš portal odgovorili da ne postoji nikakav rizik od gubitka spora i plaćanja penala HES Vrbasu jer se spor vodi u Vašingtonu po osnovu sporazuma BiH i Slovenije. Hidroelektrane na Vrbasu same planiraju gradnju još jedne hidroelektrane uzvodno od Krupe na Vrbasu u Krminama. U projektima bivše Jugoslavije koji se tiču hidropotencijala svih rijeka ucrtane su hidroelektrane Krupa “Niska” i Krupa “Visoka”.

U Hidroelektranama na Vrbasu su potvrdili da im je resorno ministarstvo izdalo građevinsku dozvolu 7 jula 2015 godine. Kada je gradnja hidroelektrane na mjestu starne ustave u pitanju tvrde da to neće biti nikakav problem.

HE Bočac 2 je izgrađena na pregradnom profilu postojećeg kompenzacionog bazena gdje je egzistirala brana koja po svojim karakteristikama spada u kategoriju visokih brana i ista je imala ulogu regulacije protoka nizvodno. Ta regulacija se vršila pomoću ugrađene hidromehanička opreme- 2 segmentna zatvarača koji su i sada u funkciji i sastavni su dio evakuacionih organa HE Bočac 2. Izgradnjom Bočca 2 nisu mijenjani uslovi odnosno ostali su isti segmentni zatvarači koji će imati istu funkciju da regulišu ispuštanje nizvodno ali sada samo u situacijama kada je dotok sa HE Bočac veći od instalisanog proticaja na Bočcu 2 odnosno kada je dotok na Bočac 2 veći od 110 kubnih metara u sekundi i ne postoji nikakva opasnost od izgradnje hidroelektrane na mjestu ustave.”- pojašnjavaju u odgovoru za naš portal iz Hidroelektrana na Vrbasu.

 

 

Comment here