DRUŠTVONASLOVNA

Banjaluka- Za jedno pauk vozilo 250.000 KM

Grad Banjaluka uskoro će dobiti novo vozilo za tzv „Pauk“ službu. Prije nekoliko dana raspisan je tender za nabavku novog kamiona, a Grad u ovom trenutku raspolaže samo sa dva vozila koja služe za uklanjanje nepropisno parkranih automobila.

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 213.675,21 KM, a cijena sa PDV-om  je oko 250.000 KM.

Odabrani ponuđač mora da dostavi bijeli kamion čija je godina proizvodnje 2019. a s maksimalno pređenih 1.000 kilometara.

U tenderskoj dokumentaciji precizno su navedene sve specifikacije za traženo vozilo. Dužina vozila je maksimalno 7.650 mm, širina 2.400, a visina 2.750 mm.

Bruto nasa vozila: minimalno 12.000 kg; – Težina praznog vozila bez nadogradnje: minimalno 4.300 kg; – Korisna nosivost bez nadogradnje: minimalno 7.800 kg.

Od tražene opreme, kamion mora da ima rotaciono svjetlo, klima uređaj, digitalni tahograf, nosače kuka, zvučni signal za vožnju unazad.

Isto tako, u potpunosti su precizirani i tehnički detalji u vezi sa dizalicom, fiksnom platformom na vozilu, hidrauličnom krstu za transport vozila i lisice za točkove.

Ponušač mora da ispunjava i određene uslove: Da je imao uspješno iskustvo u realizaciji 1 (jednog) ili najviše 3 (tri) ugovora sa predmetom isporuke specijalnog vozila pauk u zadnje tri godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je kandidat/ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, u ukupnoj vrijednosti od najmanje 249.990,00 KM sa PDV-om.

Comment here