DRUŠTVONASLOVNA

Apsurdi slučaja Batinar

Čudna je sudbina Branka Batinara. O njegovoj borbi za povrat oduzetog stanarskog prava kao radniku Drvne industrije Vrbas Gerila info već je pisala.

Batinar sa porodicom dvije decenije ne uspjeva da dobije stan koji mu je prije rata dodijeljen kao radniku Drvne industrije Vrbas. Batinar je sticajem loše sreće i institucionalne nepravde ostao bez dobijenog stana.

U stan koji je prvobitno on dobio, mijenjao za drugi pa izgubio oba, na kraju je uselio predsjednik komisije koja je svojevremeno porodici Batinar i dodijelila stan u izgradnji u Cerskoj ulici u Banjaluci.

Batinar od tada, dvije decenije traži da mu kao nosiocu stanarskog prava bude dodijeljen jedan od ostalih stanova kojim je raspolagala Vrbasova stambena zadruga Vrbas stan a koji po zakonu nisu mogli biti predmet privatizacije. Uzalud i pored desetine zaključaka i presuda koje Batinar posjeduje a koje govore da su neki od Vrbasovih stanova dodijeljeni licima koja ne ostvarju pravo na korištenje tih stanova.

Sav apsurd toga da je Branko Batinar u pravu ali da mu to ništa ne znači sadržan je ukratko u Zaključku Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja grada Banjaluka iz jula 2010. godina na čijem čelu je tada kao načelnik odjeljenja bio Budimir Balaban koji je i potpisao zaključak.

U tom zaključku se navodi da se prekida postupak pokrenut po zahtjevu Branka Batinara radi iseljenja stanara iz jednog Vrbasovog stana a zbog utvrđivanja da oni u tom stanu žive a da nemaju osnov za alternativni smještaj jer je stan Vrbasov.

U zaključku se jasno navodi da je prvostepeni organ (Odjeljenje) odbacio Batinarov zahtjev a da je drugostepeni organ uzeo u obzir novonastale dokaze i vratio predmet Odjeljenju na ponovno zaključivanje. Drugostepeni organ je u svom riješenju u kojem poništava prvobitno riješenje Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja naveo da je dokazano da je stan u vlasništvu Drvne industrije Vrbas i da nije otkupljen kao i da je trenutnim stanarima Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica stan na korištenje dodijelilo privremeno.

Odjeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja grada Banjaluka u novom zaključku navodi niz elemenata koji potvrđuju da je Branko Batinar u pravu ali na kraju ipak donosi zaključak kojim se prekida dalji postupak.

Sve ovo desilo se prije deset godina a slučaj Branka Batinara nije se pomjerio sa mrtve tačke. On je u razgovoru za Gerila info u nekoliko navrata ponovio da neće odustati od svog prava na stan koje mu je kao radniku Vrbasa dodijeljeno neposredno pred izbijanje građanskog rata u Bosni i Hercegovini. I dalje insistira na riješavanju svog problema.

Gerila info

Comment here